Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv
 
Köşe Yazısı - Azerbaycanın NATO ile işbirliğinin geliştirilmesi - http://www.habergunebakis.com/
   
 

Doç.Dr.Elçin Ahmedov ¬

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV

 Azerbaycanın NATO ile işbirliğinin geliştirilmesi

 Yazı Boyutu

 Tarih : 20.12.2012 - 23:46:18


Azerbaycanın NATO ile işbirliğinin geliştirilmesi

 

  28 Eylül 1995 yılında NATO "NATO'nun genişletilmesine ilişkin" KAİK ve müttefiklerin BİO-da işbirliği konusunda karar aldı.  BIO programının mahiyeti farklı-farklı ortak Devletler ve NATO arasında onların her birinin somut ihtiyaçlarını dikkate alınması ile kişisel esaslar üzerinde kurulan ortaklıktan oluşur. 1997 yılında Madrid'de, 1999 yılında Washington’da, 2002 yılında Prag'da, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen konferanslarda ise bu süreç daha hızlı geliştirildi.

  Azerbaycan'ın NATO ile işbirliği sonraki dönemde de yıllar geçtikçe yüksek seviyeye çıkmış, NATO uzmanları Azerbaycan ordusunun modernleşdirilmesi için ülkemize düzenli olarak teknik ve eğitim içerikli yardım etmişlerdir. Siyasi ve ekonomik açıdan sürekli gelişme elde eden Azerbaycan'da askeri kuruculuğunun da yüksek düzeyde olmasını artık herkes itiraf etmektedir. Silahlı Kuvvetlerimizin lojistik üslerinin NATO standartları düzeyinde yeniden kurulması ise doğrudan Haydar Aliyev'in Brüksel'de imzaladığı malum belgenin uygulanması sonucunda mümkün olmuştur.

  1997 yılının Şubat ayında NATO Genel Sekreteri J. Solana’nın Bakü ziyareti NATO-Azerbaycan ilişkilerine önemli derecede müsbet tesir etmiş ve bu askeri-siyasi örgütün ülkemize ilişkin niyetlerinin ciddi olduğunu kanıtlamıştır.  Ziyaret sırasında Azerbaycan'ın uluslararası durumuna ve dış politika faaliyetine değinen Genel Sekreter ülkemizin mevcut uluslararası alanda gittikçe daha aydın farkedilir bağımsız politika yürütmekte olduğunu vurguladı.

  NATO ile askeri alanda işbirliği 1997 yılında daha da yoğunlaştırılmıştır. Bu çerçevede 1997 yılının Ocak ayında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde barış bölüğü, sonra taburu oluşturuldu. Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri temsilcileri 1997 yılının Temmuz ayının 28 'den Ağustos ayının 8’ne kadar ABD'nin Virginia eyaletinin Norfolk kentinde NATO "Barış İçin Ortaklık" programı çerçevesinde düzenlenen barış tatbikatlarına katılımcı olmuşlar.

1997 yılının Mayıs ayının 30-da KAİK Avrupa-Atlantik Ortaklığı Şurası ile (AATŞ) değiştirildi ve böylece, NATO partner ülkeleri arasında genel siyasi işbirliği oluşturuldu.  AATŞ NATO ülkeleri ve ortak-devletleri bağlamaktadır ve şu anda ona 46 ülke dahildir. Şura, siyaset ve güvenlik meseleleri üzere sürekli diyalog ve danışmaların yürütüldüğü çoktaraflı forumdur. O, ayrıca NATO ile Barış için Ortaklıkta yer alan ülkeler arasında ayrı ayrı ikili ilişkilerin siyasi temeli rolünü oynamaktadır.

  XX yüzyılın sonunda NATO yeniden genişlemiştir. 1997 yılı Temmuz ayında NATO eski sosyalist kampının üyesi üç ortak devlet, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'yı da saflarına katmak konusunda karar almıştır ve bu karar 1999 yılının 12 Mart’ında uygulamaya konmuştur. Birkaç yıl sonra ise, 2004 yılında daha yedi ortak devlet, Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve eski Sovyet cumhuriyetleri Litvanya, Letonya ve Estonya da bloğa katıldılar. Böylece NATO üyelerinin sayısı 26’ya ulaşmış oldu.

  1997 yılının ortalarında Azerbaycan NATO'nun Planlama ve Analiz Süreci (PARP) belgesine katıldı.  Bu, ortak devletlerle NATO arasındaki işbirliğinin verimini artırmak amacıyla bir takım pratik tedbirlerin müştereken uygulanmasını öngörüyor. Aynı yıl   Azerbaycan NATO'nun Brüksel'deki daire, karargahında kendi diplomatik temsilciliğini tahsis etti. Bu ise işbirliği ilişkilerine daha yeni ivme kazandırdı. NATO’da Azerbaycan silahlı kuvvetlerini iki subay temsil etmektedir.

  1997 yılı 8 Temmuz'da devlet başkanı Haydar Aliyev Avrupa Atlantik İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Madrid'de yapılan zirve toplantısında bir konuşma yaparak bölgede silahlı çatışmanın ortadan kaldırılmasında Azerbaycan'ın NATO’nun ve Avrupa Atlantik İşbirliği Konseyi'nin etkin rolüne ümit beslediğini söyledi.

  Kuzey Atlantik Paktı ile işbirliğinin gelişmesi alanında bir sonraki adım 14 Kasım 1997’de Devlet Başkanı Aliyev'in imzaladığı "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin NATO ile işbirliğini daha da güçlendirmek önlemleri hakkında" talimatı oldu.  Talimata uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı yanında NATO ile işbirliği üzere devlet komisyonu oluşturuldu. Devlet komisyonu "Barış İçin Ortaklık" programı çerçevesinde işbirliğinin birim programının hazırlanması ile alakadar ilgili bakanlık ve kuruluşların faaliyetlerinin koordine edilmesi alanında seri çalışma yapmaktadır.

  1998 yılının ikinci yarısından itibaren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin askeri birlikleri BİO programı çerçevesinde NATO ile beraber hayata geçirilen askeri tatbikatlarda yer almaya başladı. 1998 Eylül'ünde NATO Genel Sekreteri J. Solana Azerbaycan'ı ikinci kez ziyaret etti.  Ziyaret sırasında NATO’nun Avro-Atlantik ve bölgesel güvenliğe ilişkin tutumu Azerbaycan tarafına açıklandı ve karşılıklı ilişkilerin gelişmesine dair muzakereler yapıldı.

  Kuzey Atlantik Bloku ile işbirliğini derinleştirmek yolu tutmuş Azerbaycan'a 27-31 Mayıs 1999 yılında NATO Parlamenter Asamblesi’nin Polonya'da yapılan toplantısında aynı kurumda gözlemci statüsü verildi. 28 Temmuz 1999’da Bakü'de Türkiye hükümeti ile Azerbaycan Hükümeti arasında "Kosova Türk taburu bünyesinde Azerbaycan Birliğinin faaliyetine ilişkin düzenlemeler" imzalandı. 1999 yılının Eylül ayından itibaren Azerbaycan kendi barış birliğini ilk defa olarak bu bölgeye gönderdi. 2001 yılının Ocak ayında NATO Genel Sekreteri George Robertson'un Bakü'ye gelmesi teşkilatın Azerbaycan'a artan ilgisinin göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Genel Sekreter Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev ile görüşmesinde Ermenistan'ın ülkemize saldırısı, NATO ile ilişkilerin gelişme perspektifleri ve başka konular ele alındı.

  Kasım 2002’de NATO Avrupa-Atlantika Ortaklık Konseyi üyesi ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının Prag zirvesinde yer alan Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev Güney Kafkasya bölgesinde devam eden anlaşmazlıkların giderilmesinde NATO'yu daha etkin olmaya çağırdı.  18 Ekim 2002’de Azerbaycan Afganistan'a barış bölüğünün gönderilmesi ile ilgili karar kabul ederek oraya 33 kişilik özel ekip gönderdi (şu anda sayıları 45 kişi).

  Azerbaycan NATO’nun saygın kurumları arasında yer alan Parlamenter Asamblesi ile işbirliğini derinleştirmek politikasını sürdürmekteydi. Bunun sonucu olarak, 19 Kasım 2002 yılında Azerbaycan NATO Parlamenter Kurulu'na ortak (asosyatif) üye kabul edildi.  Böylece, cumhuriyetimiz kendi sorunlarını ve diğer güncel konularını dünya kamuoyuna duyurmak için yeni uluslararası arenaya çıkma şansı elde etti.

  2003 yılında Azerbaycan NATO'nun çevik operasyon kuvvetlerinin oluşturulması ve geliştirilmesine ilişkin programa katıldı. Milli Meclisin 7 Mayıs 2003’te gerçekleştirilen oturumunda "Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri bölüğünün uluslararası koalisyon bünyesinde Irak'ta düzenlenen barış operasyonlarında yer alması hakkında" karar verildi ve oraya 150 kişilik özel ekip gönderildi.

 ____________________________

NATO Handbook. NATO office of information and press. 1110 Brussels. Belgium, 2001, p. 473.

NATO Public Diplomacy Division. 1110 Brussels, Belgium, 2005, p. 13.

Hasanov A.M. Modern uluslararası ilişkiler və Azerbaycanın dış politikası, Bakü, 2005, s. 515.

Yine orada, s. 520.

NATO Transformed. Public Diplomacy Division. 1110 Brussels, Belgium, 2005, p. 17-18.

NATO Transformed. Public Diplomacy Division. 1110 Brussels, Belgium, 2005, p. 16.

Sümerinli C. İreli, NATO-ya doğru. Bakı, 2007, s. 31 Hasanov A.M. Modern uluslararası ilişkiler

  və Azerbaycanın dış politikası, Bakü, 2005, s. 520.

Yine orada, s. 521.

Sümerinli C. İreli, NATO-ya doğru. Bakı, 2007, s. 31 Hasanov A.M. Modern uluslararası ilişkiler

 və Azerbaycanın dış politikası, Bakü, 2005, s. 522.

Sümerinli C. İreli, NATO-ya doğru. Bakı, 2007, s. 13

Yine orada, s. 13.


3726 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Yazıya Toplam 25 Puan Verildi
 Kaynak :  Doç .Dr. Elçin AhMEDOV

 Kategori ¬ Köşe Yazısı

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Yazara Ait Diğer Yazılar

Ermenistanın devlet terörü politikası ve Azerbaycana karşı saldırganlığının sonuçları

 04.07.2014

Ermenistanın devlet terörü politikası ve Azerbaycana karşı saldırganlığının sonuçları

 19.03.2014

Modern jeoplitik şartlarda Azerbayca’ın dinamik kalkınma göstergeleri (2)

 16.12.2013

Modern jeopolitik şartlarda Azerbaycan’ın dinamik kalkınma göstergeleri

 20.10.2013

Haydar Aliyevin dış politika çizgisi yeni ve dinamik gelişme aşamasında

 27.06.2013

Haydar Aliyevin dış politikasında Avrupa kurumları ile işbirliği

 21.05.2013

Ermenistanın etnik temizlik, soykırım ve saldırganlık politikasının aşamaları

 31.03.2013

Azerbaycan-NATO ilişkilerinin yeni aşaması

 13.02.2013

Azerbaycanın NATO ile işbirliğinin geliştirilmesi

 20.12.2012

Nato ile işbirliği kapsamında Azerbaycan...

 29.10.2012

Azerbaycanın Avrupa Konseyi ile işbirliğinin yeni aşaması

 28.07.2012

Azerbaycan’ın tarihi kültür merkezi ve Karabağ’ın baş tacı olan Şuşa

 06.06.2012

Azerbaycanın Avrupa Konseyi ile ilişkilerin genişlemesi

 12.04.2012

Avrupa Konseyinin oluşturulması

 26.02.2012

Azerbaycanın Avrupa Birliği ile siyasi ilişkilerinin genişletilmesi

 05.12.2011

Avrupa kurumlara entegrasyon çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti

 08.11.2011

Ermenistanın Azerbaycana karşı saldırısı ve Türkiyenin politikası

 25.09.2011

Ermenistan’ın Azerbaycan’a toprak iddaaları ve saldırganlık politikası

 08.08.2011

XX yüzyılın başlarında Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı etnik temizleme ve soykırım politikası

 12.07.2011

Ermenilerin Azerbaycan topraklarına göçürülmesi

 08.06.2011

Hocalı gerçeklerinin dünyaya anlatılması ve uluslararası alanda yayılması

 16.04.2011

Ermenilerin Hocalıda yaptıkları soykırım

 29.03.2011

Ermenistan’ın etnik temizlik, soykırım ve işgalcilik politikasının sonuçları

 05.03.2011

Dağlık Karabağ probleminin uluslararası hukuki yönleri

 24.01.2011

Ermenistanın Azerbaycana karşı toprak iddiaları

 14.01.2011

 
 SON DAKİKA
 
 

 Duyuru
  HABERGÜNEBAKIŞ FACEBOOKTA  

  HABERGÜNEBAKIŞI DÜNYA DİLLERİNDE OKUMA  

  TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİNİ JPEG OLARAK OKU  

  Site videosunda Yaşamın İçinden Türkiye Programı fragmanı  

 
 Köşe Yazıları

İlker ÇAKAN

İlker ÇAKAN ¬
“Sanatçı; toplumun dertlerini, sorunlarını algılayan insan demektir”

Yasin TEMİZKAN

Yasin TEMİZKAN ¬
15 Temmuz Demokrasi Zaferi

Prof. Dr.Reşat KASAP

Prof. Dr.Reşat KASAP ¬
Demokrasinin gelişmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda

Doç. Dr. Meral MERT

Doç. Dr. Meral MERT ¬
Şeker hastalığı

Sadullah KAVAK

Sadullah KAVAK ¬
Vatandaş ve insan olmamızın gereği üretmek

İbrahim UYAR

İbrahim UYAR ¬
MÜSİAD Türkiye’de 86, yurtdışında 68 ülkede 181 noktada

Ali KOPLAY

Ali KOPLAY ¬
Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (2)

Av. Fatih SARIOĞLU

Av. Fatih SARIOĞLU ¬
Gürcistanda orturum başvurusunun reddine itiraz davası

Prof MuhittinYÜREKLİ

Prof MuhittinYÜREKLİ ¬
Batı

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV ¬
Ermenistanın devlet terörü politikası ve Azerbaycana karşı saldırganlığının sonuçları

Doç MürtezaHASANOĞLU

Doç MürtezaHASANOĞLU ¬
Dünyanın düzeni nereye gidiyor?

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU ¬
Hz. Peygamber hürmetine, dön yüzünü bana

Abdil KOÇ

Abdil KOÇ ¬
Ne kadar çevreciyiz?

Leman HALİLOVA

Leman HALİLOVA ¬
Kafkasyanın iki önemli stratejik müttefiki

Cemal TUZCUOĞULLARI

Cemal TUZCUOĞULLARI ¬
Yaratıcı muhasebe stratejileri(1)

Hasan AZAKLI

Hasan AZAKLI ¬
Dünyada nadir bir örnek; iki ülke bir gazete, TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİ

Naile MEMMEDOVA

Naile MEMMEDOVA ¬
Avrupa oyunları; neden Azerbaycan?

Kübra IŞIK

Kübra IŞIK ¬
Aşırı terleme (Hiperhidroz)
 
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 2
 Bugün : 102
 Dün : 686
 Toplam : 1085843
 Ip No : 34.237.51.159
     

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

Bilgilere Geçici Olarak Ulaşılamıyor.

 
 Hava Durumu 
 Reklam
 Reklam
 Reklam

  
 

   © Copyright - 2009- http://www.habergunebakis.com/ - Habergunebakis.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi/kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya yazarlara ait yazılardan dolayı Haber Güne Bakış sorumlu tutulamaz.

Bu site

HABER GÜNE BAKIŞ

altyapısını kullanmaktadır.