Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv
 
Köşe Yazısı - Bursa görevimizin ardından - http://www.habergunebakis.com/
   
 

Ali KOPLAY ¬

Ali KOPLAY

 Bursa görevimizin ardından

 Yazı Boyutu

 Tarih : 06.05.2009 - 12:56:50


Kamu Yönetimi Araştırma Derneği Genel Başkanı Ali Koplay: Bursa görevimizin ardından

 

    Yaklaşık 45 gün önce görevli olarak  gittiğim Bursa’nın otogarında otobüsden iner inmez tarih, kültür ve uygarlık merkezi nadide bir şehrimize ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyordum.Bu vesileyle yöre ile ilgili değerlendirmemi siz değerli dostlarımla paylaşmak istedim.Bu cümlelerden hareketle; 
     Gerçekten BURSA’’nın  binlerce yıllık tarihi var. Büyük bir tarihi ve kültürel mirasa sahip, sanki tarihin define sandığı gibi... Bütün dinler, farklı unsurlar uzun binyıllar boyunca bir arada yaşamış. Bir barış ve hoşgörü bölgesi olmuş burası. Herşeyden önce gözlerimizi Bursa’nın kültürel ve tarihi dokusu hemen ıslatıveriyor.  Bursa’da bizi bulvarlar, apartmanlar, viyadükler ve oraya buraya serpilmiş tarihi eserler karşılıyor. Gündelik yaşamın dinamiklerine göre kurulan Bursa’nın bu yeni dünyasında aşla iş buluşuyor. Hak ve emeğin birbirini takip ettiğini görüyorsunuz. Uluslarası organizasyonlar gündelik yaşamla iç içe bütünleşiyor. Bu anlamda yeni ilişkiler BURSA’yı modern bir sanayi ve kültür kenti haline getirdiği gözlerimizden kaçmıyor.Fakat Uludağ ile zengin ovası arasında yayılan plansız kentleşme ve sanayileşme olgusu 1960 lardan bu tarafa BURSA’da olup bitenleri özetliyor. Yörenin sahip olduğu kültür mirasından izler taşımayan yapılaşmalar, derin bir kentsel kimlik sorununu da beraberinde getiriyor aslında. Fakat bu şehir daha kimlikli ve daha kentsel olabilirdi demeyi de kendimize sormadan edemiyoruz. Bugün kentin içine sıkışmış kalan Osmanlı son dönem yapısı içinde ipek fabrikası, yorgun bir yol bekçisi gibi, dere boyunu bekleyen eski tütün deposu ya da biraz yıpranmış olsalar bile hala sokaklar boyu uzanıp giden Bursa evleri var. Tarihin yerini sanayi, sanayinin yerini tarih almamalıydı bu güzelim şehirde. 
     Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü hız, beton ve plastikle sarılmış gündelik yaşamın içinde kültür ve tabiat varlıklarını korumaya çalıştığı da gözden kaçmıyor.Bu nedenle Bursa’ya bakmak ve toplumsal hafızamızı tazelemek için görsel bir yolculuğa çıkıyoruz. Tabiat  ve  kültürün tarihsel coğrafyasında uzun bir yolculuğa.Bursa Arkeoloji Müzesi’ndeki fosillerden bölgedeki canlı yaşamın en az 8000 yıl öncesine uzandığını öğreniyoruz. Yenişehir ilçesi yakınlarında Köprühisar Höyük ise 7000 yıl öncesi insan yaşamının sırlarını saklayan bölgenin en önemli höyüklerinden biri ve şu an koruma altında. 
    Orhangazi-İznik arasında bulunan ve Jacob Rodenberg’in kazdığı Ilıpınar Höyük’ten çıkan buluntular İznik Müzesi’nde. Yaklaşık 7-8000 yıl öncesine tarihlenen bu yerleşmede ev kuran, alet yapan, kapkacak üreten, koyun keçi besleyen, tahıl hasadı yapan bir topluluk yaşamış. Bazı tarihçilere göre Avrupa’ya tarımı bu kültürün öğretmiş olması büyük olasılık.Altınoluk kazılarından elde edilen çok sayıdaki toprak heykelcikte bu sürekliliği ifade ediyor. Bu inaç ve kültürün bölgeye zamanla egemen olan Helen, Roma ve Bizans kültürlerini de etkilediği görülüyor. 
     Bursa’nın Korunalp bölgesinde ilk yerleşmenin Chieros adını taşıdığı biliniyor. Chieros adı  Anadolu’nun yerli halklarından Luvi dili kökenli Bitinyalılar, yörenin ilk sakinleri değil,eski yerleşmeleri geliştirerek yeni adlar vermişler.Prusias Olympum İsa’dan önce 3. Yüzyılda Prusia olur. Günümüzdeki Hisar içindeki surlarsa karma bir karakter gösteriyor. Bursa, bir süre frig, Lidya, Pers egemenliğinde kalır. Bitinyalıların ardından da Roma ve Bizans egemenliğine geçer. 1326’da Bursa’yı fethederek başkent yapan Orhan Bey ile babası Osman Bey’in türbeleri de Hisar içinde eski Elias Manastırının yerindedir. 
    Ertuğrul Bey’in türbesi ise Söğüt’tedir. Tarihçi Tarkan’a göre Osmanlı Devleti çobanlarla yani konar göçerlerle değil kalifiye kadrolarla kurulmuştur. Kuruluşta halkı sosyal nizamlar için örgütleyen Ahi tahrikâtı ile kökeni Anadolu kültürüne dayanan Bektaşi ocaklarından yetişen dervişlerin önemi büyüktür.   
     Bu kadroların öncülerinden ve Osman Bey’in devlet adamı olarak yetişmesini sağlayan Edeb-Ali Türbesi ise Bilecik’te. Gün anlatımına göre Osman Bey bir gün bir rüya görür. Rüyasında Edeb-Ali’nin  kuşağından çıkan bir ay onun koynuna girer ve oradan gölgesi bütün cihanı kaplayan bir ağaç haline dönüşür. Yeni gelenler Anadolu inançlarına,hak ve adalet anlayışlarına katılırlar. Kentlerde kısmen Mevlevilik, kırsal yerleşmelerde ise Bektaşilik, Anadolu halkına toplumsal ölçekte bir kültür ortamı yaratır. Anadolu uygarlıklarından gelişerek gelen bu kültürel doku, sazı,sözü ve niyazı günümüze kadar getirmiştir.Bursa  kökeni Hitit’lere kadar giden tahta kılıcı ve geyikleriyle de ün salmıştır. Bu vesile ile  Bursa’nın fethine katılan Geyikli Baba’yı da burada anmak gerekir. Sultan Orhan’ın ödüllendirme isteğine “mal ehline yaraşır sultanım” diye geri çeviren ve Uludağ ormanlarını korumayı kendine görev bilen Geyikli Baba, döneminin örnek ve naif bir insanı idi. Geyikli baba’nın Balım Sultan Köyündeki türbesinden İnkaya Çınarı’na uzanan yolda Osmanlı’nın suya ve yeşile olan saygısını görürüz.Bu arada halkımız arasında gelenekselleşen mevlitin yazarı Süleyman ÇELEBİ ile hacıvat ile karagözün mezarının burada olduğunu da unutmamak gerekir. 
    Osmanlı Bursa’sında yöneticiler kentin değişik noktalarının mimarına öncülük etmişler.. Şenlendirme veya taçlandırma olarak anılan bu kentsel gelişme, cami, medrese, hamam gibi yapılardan oluşan külliyelerle gerçekleşir. Bu külliyeler içinde Yıldırım Külliye’sinde yer alan İmarhane Osmanlı’nın ilk Darüşşifasıdır. 1399 yılında moloz, taş ve tuğla ile inşa edilen Yıldırım Darüşşifası dikdörtgen planlıdır. İki yanda hasta odaları, girişte hekimlere ayrılan bölümler yer alır. Yıldırım 1400 yılında Ulucami’yi inşa ettirerek Bursa’nın ticaret merkezini belirler. Bursa artık sadece bir yönetim merkezi değil aynı zamanda ticaret merkezidir. Ulucami etrafından her yöneticinin ardı ardına yaptırdığı hanlar yer alır. İç avlulu ve 2 katlı revakların, üstü tonozla örtülü hanların yapı malzemesi taş ve tuğladan oluşur. Emir Han, Koza Han, Kapan Han, Tuz Hanı ve Pirinç Han bu yapıların başta gelenleridir. Bugünde aynı canlılıkla kullanılan han, çarşı, bedesten gibi yapılar kısa sürede Bursa’yı tarihi ipek yolu ticaretinin önemli bir kenti yapar. Bursa, yakın zamanlara kadar önemli bir ipek kenti ola gelmiştir. Bu geleneksel alt yapı kentin bugün önemli bir tekstil sanayiine sahip olmasına yardımcı olur. 
     Bursa ilinde tarihi ve turistik bir gezi yaptıktan sonra bu yöreyle ilgili olarak ekonomik ve sosyal açıdan da bir gözlem yapmak doğru olur diye düşündüm. Bu çerçevede; Güney Marmara bölgesinin önemli sanayi ve ticaret merkezi konumunda olan Bursa, son yıllardaki yatırımlarla sağlık alanında da bir merkez olma yolunda ilerlemektedir. Gerek kamu, gerekse özel sağlık sektörünün hızla geliştiği Bursa ilinde 2008 yılı itibariyle; 
    Birinci basamak sağlık hizmeti veren Sağlık Bakanlığına bağlı 234 (sağlık ocağı, sağlık evi, dispanser, ana çocuk sağlığı ve aile planlama merkezi) ve belediyelere bağlı kurum, İkinci basamak sağlık hizmeti veren kamuya ait 20 ve özelde 5 olmak üzere toplam 25 yataklı tedavi kurumu, Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren 1 üniversite hastanesi ve 1 Sağlık Bakanlığı hastanesi mevcuttur. Bu kurumlardaki mevcut yatak sayısı 5.244 olup her 10.000 kişiye 24,7 yatak düşmektedir. 3.124 hekimin görev yaptığı bu ilde toplam 9.437 sağlık personeli mevcuttur.İl genelinde bir hekime 680 kişi, bir uzman hekime 1.336 kişi düşmektedir. Bursa ilinde ayakta teşhis ve tedavi hizmeti vermek amacıyla kurulmuş toplam 63 özel poliklinik, dal merkezi ve tıp merkezi mevcuttur. Yine Bursa İl genelinde hizmet veren 772 eczacı ve toplam 695 eczane bulunmaktadır. 
    Sanayi ve ticaret olarak İlin potansiyel sektörleri; Tekstil hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, otomobil, oto yan sanayi, makine metal sanayi, kuru, yaş ve dondurulmuş gıda sektörü, tarım sektörü ile hizmet sektörüdür. İlin lojistik, enerji, termal turizmi, doğa ve inanç turizm potansiyeli mevcuttur. Üzüm, kiraz, zeytin, şeftali, elma, çilek, ceviz, kestane, armut, domates, hıyar, sivri biber, taze fasülye, patlıcan, pırasa, lahana, ıspanak, incir önemli tarım ürünlerinden sayılmaktadır. Bu durumda BURSA’nın sanayi ve ticaret kenti olmasının  yanında tarım kenti olma özelliğini de taşımaktadır. Konumuzu  Ahmet Hamdi Tanpınar ‘dan Bursa’da Zaman adlı şiiriyle sonladırmakta yarar görüyorum. Saygı ve selamlarımla… 
  
BURSA'DA ZAMAN
Bursada bir eski camii avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su,
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinde gülüyor bana derinden
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilahisi
Bir zafer müjdesi burda her isim
Sanki tek bir anda gün, saat mevsim
Yaşıyor zihnini geçmiş zamanın
Hala bu taşlarda gülen rüyanın
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası
Muradiye sabrın acı meyvası
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer
Türbeler camiler eski bahçeler
Şanlı hikayesi binlerce erin
Sesi nabzım olmuş hengamelerin
Nakleder yadını gelip geçene
Bu hayalde uyur Bursa her gece
Her şafak onunla uyanır güler
Gümüş aydınlıkta serviler güller
Serin hülyasıyla çeşmelerinin
Başındayım sanki bir mucizenin
Su sesi ve kanat şıkırtısından
Billur bir avize Bursa`da zaman
Yeşil türbesini gezdik dün akşam
Duyduk bir musiki gibi zamandan
Çinilere sinmiş Kur`an sesini
Fetih günlerinin saf neşesini
Aydınlanmış buldum tebessümle
İsterdim bu eski yerde seninle
Başbaşa uyumak son uykumuzu
Bu hayal içinde... Ve ufkumuzu
Çepçevre kaplasın bu ziya bu renk
Havayı dolduran uhrevi ahenk
Bir ilah uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette
Belkide rüyası eski cedlerin
Beyaz bahçesinde su seslerinin
                         Ahmet Hamdi Tanpınar
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: kahraman koçak, 13.03.2009 18:56:26:
sayın ali bey sizi bu özverili çalışmanızdan dolayı tebrik ederim.çok faydalı bir sunum yayınlamışsınız.bu bilgileri benim için verimli oldu.keşke sizin gibi değerli insanlar bu ülkede çok olsa..........saygılarımla.....izmir


6131 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Puan Yok  
 Kaynak :  www.ilkercakan.tr.gg

 Kategori ¬ Köşe Yazısı

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Yazara Ait Diğer Yazılar

Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (2)

 21.08.2017

Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (1)

 12.06.2017

Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (1)

 12.06.2017

Turgut Özalın kişiliği ve fikirleri (1)

 10.07.2014

Özal dönemi İsrail politikası (2)

 07.06.2014

Özal dönemi İsrail politikası (1)

 15.02.2014

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi (3)

 23.08.2013

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi (2)

 09.08.2013

Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin siyasete etkisi (1)

 04.07.2013

Teknolojik devrim

 10.06.2013

Türk kamu bürakrasisinin yeni yapısı (1)

 21.05.2013

663 Sağlık Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararnamenin getirdiği yenilikler

 09.02.2013

Atanmışlar, seçilmişler ve insanlar

 20.12.2012

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları(4)

 15.10.2012

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları (3)

 05.09.2012

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları (2)

 27.07.2012

“Atanmışlar, Seçilmişler ve İnsanlar” Bir bürokratın anıları

 23.06.2012

Ülkemizdeki siyaset kurumunun açmazları ve çözüm önerileri

 14.03.2012

Askeri harcamaların denetimi konusu

 05.12.2011

Ülkemizdeki derneklerin genel görünümü

 22.08.2011

Buhranın kaynağı ve çıkış yolu

 04.07.2011

Koruyucu hekimliğin önemi

 08.06.2011

Atatürk’ün ekonomik görüşleri ve o dönemdeki uygulamalar

 21.04.2011

Düşünce üretiminin önündeki engeller

 15.03.2011

Nevşehir görevimizin ardından

 09.02.2011

Jean Jacques Rousseau’nun devlet yönetimine ve siyaset kurumumuza etkileri

 24.01.2011

Sağlık turizmi

 28.11.2010

Ülkemizdeki siyaset-Bürokrasi ilişkisi

 14.10.2010

Aktif sosyal devlet yaklaşımı

 20.09.2010

Büyük oyunların izdüşümü

 17.08.2010

Ordu görevimizin ardından

 06.05.2010

Van görevimizin ardından

 06.03.2010

Kırklareli görevimizin ardından

 25.12.2009

Ülkemizdeki memur sendikacılığının genel görünümü

 28.11.2009

Ülkemizdeki siyaset kurumun açmazları ve çözüm önerileri

 01.10.2009

Yolsuzluk açısından sağlık sektörüne bakış

 18.06.2009

Giresun görevimizin ardından

 06.06.2009

Ülkemiz seçmeninin anatomisi

 29.05.2009

Koruyucu hekimlik sağlıkta öncü kuvvet

 29.05.2009

Bursa görevimizin ardından

 06.05.2009

Düşünce üretiminin önündeki engeller

 06.05.2009

1876 askeri darbesinden 27 Nisan e-muhtırasına

 06.05.2009

Yeni anayasa için yol haritası

 05.04.2009

 
 SON DAKİKA
 
 

 Duyuru
  HABERGÜNEBAKIŞ FACEBOOKTA  

  HABERGÜNEBAKIŞI DÜNYA DİLLERİNDE OKUMA  

  TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİNİ JPEG OLARAK OKU  

  Site videosunda Yaşamın İçinden Türkiye Programı fragmanı  

 
 Köşe Yazıları

İlker ÇAKAN

İlker ÇAKAN ¬
“Sanatçı; toplumun dertlerini, sorunlarını algılayan insan demektir”

Yasin TEMİZKAN

Yasin TEMİZKAN ¬
15 Temmuz Demokrasi Zaferi

Prof. Dr.Reşat KASAP

Prof. Dr.Reşat KASAP ¬
Demokrasinin gelişmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda

Doç. Dr. Meral MERT

Doç. Dr. Meral MERT ¬
Şeker hastalığı

Sadullah KAVAK

Sadullah KAVAK ¬
Vatandaş ve insan olmamızın gereği üretmek

İbrahim UYAR

İbrahim UYAR ¬
MÜSİAD Türkiye’de 86, yurtdışında 68 ülkede 181 noktada

Ali KOPLAY

Ali KOPLAY ¬
Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (2)

Av. Fatih SARIOĞLU

Av. Fatih SARIOĞLU ¬
Gürcistanda orturum başvurusunun reddine itiraz davası

Prof MuhittinYÜREKLİ

Prof MuhittinYÜREKLİ ¬
Batı

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV ¬
Ermenistanın devlet terörü politikası ve Azerbaycana karşı saldırganlığının sonuçları

Doç MürtezaHASANOĞLU

Doç MürtezaHASANOĞLU ¬
Dünyanın düzeni nereye gidiyor?

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU ¬
Hz. Peygamber hürmetine, dön yüzünü bana

Abdil KOÇ

Abdil KOÇ ¬
Ne kadar çevreciyiz?

Leman HALİLOVA

Leman HALİLOVA ¬
Kafkasyanın iki önemli stratejik müttefiki

Cemal TUZCUOĞULLARI

Cemal TUZCUOĞULLARI ¬
Yaratıcı muhasebe stratejileri(1)

Hasan AZAKLI

Hasan AZAKLI ¬
Dünyada nadir bir örnek; iki ülke bir gazete, TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİ

Naile MEMMEDOVA

Naile MEMMEDOVA ¬
Avrupa oyunları; neden Azerbaycan?

Kübra IŞIK

Kübra IŞIK ¬
Aşırı terleme (Hiperhidroz)
 
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 20
 Bugün : 104
 Dün : 686
 Toplam : 1085845
 Ip No : 34.237.51.159
     

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

Bilgilere Geçici Olarak Ulaşılamıyor.

 
 Hava Durumu 
 Reklam
 Reklam
 Reklam

  
 

   © Copyright - 2009- http://www.habergunebakis.com/ - Habergunebakis.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi/kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya yazarlara ait yazılardan dolayı Haber Güne Bakış sorumlu tutulamaz.

Bu site

HABER GÜNE BAKIŞ

altyapısını kullanmaktadır.