Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv
 
Köşe Yazısı - Azerbaycan Cumhuriyetinin modern enerji politikası - http://www.habergunebakis.com/
   
 

İlker ÇAKAN ¬

İlker ÇAKAN

 Azerbaycan Cumhuriyetinin modern enerji politikası

 Yazı Boyutu

 Tarih : 05.06.2014 - 20:21:11


Azerbaycan Cumhuriyetinin modern enerji politikası

 

                                                                                            Leman  Halilova                                                                                                                          “Azerbaijan Realities” 
  Günümüzde uluslararası arenada en güncel konulardan biri enerji taşımacılığı uğruna dünya ülkelerinin rekabetidir.Bu rekabette avantaj kazanmaya,dünyada bir ölçüde söz sahibi olmaya, ayrıca devletlerin kendi ekonomik , siyasi , hem de askeri gücünün artmasına etki eder. Çünkü gittikçe tükenen enerji kaynaklarına alternatif yöntemler bulunmadığı sürece devletleri kendisinden bağımlı duruma düşürüyor.
 ABD'nin Enerji Bilgi İdaresi'nin 2013 yılındaki verilerine göre Azerbaycan'ın Hazar'da 1,5 trln.metreküp gaz, 6,8 milyar.varil petrol rezervleri vardır. Ulusal düzeyde çok büyük servet hesap edilebilen bu rakamlar, küresel anlamda da büyük mahiyet arz etmektedir. Bugün bölgenin en güçlü devleti olan Azerbaycan kendi enerji ihtiyaçlarını tam olarak kendi servetleri hesabına temin etmektetir.İşte bu yüzden de Azerbaycan'ın dünya enerji bölgesindeki yeri gittikçe artıyor ve dünyanın bir takım nüfuzlu devletleri, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri Azerbaycan'la enerji politikasına can atıyorlar. Güney Kafkasya'nın hidrokarbon rezervleri ile zengin devleti olan Azerbaycan Cumhuriyeti de bağımsızlığını kazandıktan bugüne kadar bu kaynaklarını verimli kullanarak bölgesel ve uluslararası düzeyde dünya devletleri ile enerji alanında işbirliğine ilgi gösteriyor.
  Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlık kazandıktan sonra öne sürülmüş önceliklerinden biri doğru enerji stratejisinin kurulması,dünyanın gelişmiş ülkeleri ile enerji alanında karşılıklı-yararlı ilişkilerin oluşturulması ve dünya enerji mekanında yüksek yerlerden birine ulaşılması idi.Bunun ise birkaç nedeni var:
  1-Dikkate alınmalıdır ki, bağımsızlığın ilk yıllarında her alanda Azerbaycan ciddi krizle geçiriyordu ve o zaman enerji kaynaklarının kullanılması için teknolojik araçlara ihtiyaç duyuyordu, yabancı devletlerle petrol - gaz projelerinin işlenmesi ve antlaşmaların imzalanması bu sorunların kısmen çözülmesi demekti;
   2-Bilindiği gibi, Azerbaycan o dönemde Ermenistan'ın saldırısına maruz kalmış ve toprakları işgal edilmişti.Bu nedenle yabancı devletlerin Azerbaycanın enerji ve ekonomik ilişkilere katılımı,enerji anlaşmalarının imzalanması onun egemenliğine destek olarak mümkündü;
 3-Bugüne kadar devam eden Ermenistan - Azerbaycan,Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan kendisine bu yolla uluslararası ortaklar kazanabilirdi;
  4-Ayrıca şimdi de devam eden temel sorunlardan biri olan Hazar'ın hukuki statüsü konusunda da Azerbaycan dış ülkelerle petrol ve gaz projeleri imzalayarak bu devletlerin desteğini kazanma şansı elde edebilirdi;
 5-Ayrıca dünyanın önde gelen devletleri ile enerji politikasının kurulması bu devletler tarafından Azerbaycan'ın uluslararası güvenlik ve ekonomik işbirliği sistemine entegrasyonuna yardım göstermelerine ortam yaratma imkanı veriyordu .
  İşte bu zorunluluktan ileri gelerek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin gerçekleştirdiği enerji stratejisi olumlu sonucunu gösterdi. 20 Eylül 1994 yılında imzalanan ilk petrol anlaşması olan " Yüzyılın anlaşması " Azerbaycan'ın petrol endüstrisinin gelişmesinde yeni dönemin temelini oluşturdu.Anlaşmanın imzalanmasından ve projelerin yapılması ( Bakü-Tiflis-Ceyhan ana petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum gaz ihracı kemerleri ) geçen süre zarfında Azerbaycan öne sürülen bir takım hedeflere ulaşması ile sonuçlandı:
  1- Ülkemizde uluslararası alanda nüfuzunu önemli ölçüde yükseltti ;
  2- Bu anlaşmayı imzalayarak Azerbaycan dünya ekonomisine entegre imkanı elde etti ;
  3- Elde edilen gelir halkın refahının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynadı;
  4- Petrolden gelen gelirler ekonominin çeşitli alanlarına yönlendirilerek gelişime zemin yarattı;
  5- Azerbaycan'da barışın ve güvenliğin sağlanmasına dış devletler tarafından destek arttı ;
  6 -Ülkenin jeopolitik konumu daha da pekişti ;
  7 -Dünya ülkelerinin Azerbaycan'a olan ilgisi daha da arttı .
 Böylece  bu anlaşma Azerbaycan'ın kapsamlı gelişmesine katkıda bulundu. Elde edilen bu başarılar ve "Yüzyılın anlaşması" nın hayata geçirilmesinde özellikle Avrupa ülkeleri tarafından Azerbaycan'la işbirliğine ilgiyi artırdı ve günümüzde gerçekleşen yeni petrol ve gaz anlaşmalarının imzalanması ve projelerin uygulanması için önemli temel rolünü oynadı.Bunun da esas temeli 2006 Kasım'ında Brüksel'de "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında enerji konularında stratejik ortaklık dair mutabakat zaptı" nun imzalanması oldu.
  Bugün Avrupa'da enerji taşıyıcılarına talep her geçen gün artıyor ve Avrupa ülkeleri bu talebi karşılamak için Azerbaycanla bu alanda işbirliğine can atıyor.İşte bu yüzden de uzun yıllar Azerbaycan gazının Avrupa'ya nakli yönünde devam eden tartışmalar en güvenli yol olan Trans Anadolu doğal gaz boru hattı ( TANAP ) güzergahının seçilmesi ile sonuçlanmıştır.2011 yılı Ekim ayının 25-de Türkiye'nin İzmir şehrinde "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti'ne satışı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gelen doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti üzerinden transiti hakkında ve doğalgazın Türkiye Cumhuriyeti toprakları nakledilmesi için bağımsız boru hattının yapımına ilişkin" anlaşma imzalanmıştır.2012-yılı 26 Haziran da ise İstanbul şehrinde "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans-Anadolu doğalgaz boru hattı sistemi" anlaşmasına imza atılmış ve 2012 yılı 20 Kasım Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi tarafından her iki sözleşme onaylanmıştır.
  TANAP projesinin imzalanmasındaki amaç Azerbaycan'ın Şahdeniz yatağının ikinci safhasından üretilen doğalgazın Avrupa pazarlarına naklinin sağlanmasıdır.Aynı zamanda bu proje Azerbaycan'ı Avrupa için önemli gaz  üreticisine çevirecek.
 Devlet Petrol Vakfının verilerine göre doğalgazın Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden transit geçişi Gürcistan-Türkiye sınırından başlayarak Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'la sınırlarında bulunan çıkış noktalarına veya tarafların gelecekte ikna olabilecek başka çıkış noktalarına nakil planlanıyor.Bu arada,Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkıda bulunan TANAP projesinin beş yıl içinde gerçekleşmesi öngörülmüştür.Proje 4 aşamada gerçekleştirilecektir ve ilk aşamanın 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.İlk dönemde TANAP hattı ile nakil edilecek 16 milyar metreküp Azerbaycan gazının 10 milyar metreküpü Avrupa'ya,6 milyar metreküpü ise Türkiye'ye satılacak.Proje 7 milyar ABD dolarına mal olacak.Uzunluğu yaklaşık 2 bin kilometre olan boru hattının çapı 56 inç veya 1,4 metre tasarlanmıştır. Memoranduma uygun olarak projede Türk katılımcıları 20 % ve Azerbaycan katılımcıları % 80 paya sahip.
  TANAP projesinin devamı olarak,Azerbaycan'dan ihraç edilen gazın Avrupa'ya nakli yönünde bir takım yollar ( "NABUCCO " , İTGİ ( Türkiye - Yunanistan - İtalya doğalgaz boru hattı ) ve SEEP ( Güney-Doğu Avrupa boru hattı ) teklif edilsede,sonuçta 2013 yılında "Şahdeniz" Konsorsiyumu Azerbaycan gazını Avrupa'ya taşıyacak proje gibi Trans-Adriyatik Doğal Gaz Hattı projesi ( Trans - Adriyatik Pipeline ( TAP ) ) seçilmiştir .
  Bu proje Güney Kafkasya Gaz Hattı ( Bakü-Tiflis - Erzurum ) ve Trans-Anadolu Gaz Hattının ( TANAP ) devamı olup , "Şahdeniz-2" yatağındaki gazın Yunanistan ve Arnavutluk ile,Adriyatik Denizi ile İtalya'nın güneyine,oradan da Batı Avrupa'ya naklini öngörüyor.Bilgiye göre Azerbaycan gazının bu boru hattı aracılığıyla 2019 yılında Avrupa'ya ulaştırılması planlanıyor.
  Belirtelim ki,TAP projesinin temel rakibi "Nabucco west" olarak görülüyordu.Fakat bu iki proje içerisinden TAP-ın seçilmesinin bir takım siyasi ve ekonomik nedenleri vardı :
  1-TAP-ın uzunluğu 870 kilometre olduğu halde (Yunanistan ve Arnavutluk ile,Adriyatik Denizi ile İtalya'nın güneyine,oradan da Batı Avrupa'ya) Bulgaristan,Romanya,Macaristan'dan geçerek Avusturya'ya ulaşmalı olan "Nabucco west " in uzunluğunun 1300 kilometreden fazladır;
  2-TAP-ın gerçekleşmesi için ilk olarak 2,2 milyar dolarla başlama imkanı varken, "Nabucco west" e ise 7,9 milyar dolar talep edilmesi hem zaman hemde para açısından TAP daha karlı olarak kabul edilir;
  3- Batıyla Rusya arasında mevcut olan doğal gaz sorunları yüzünden "Nabucco west" projesinin Rusya tarafından hiç de hoş karşılanmadığını göz önünde bulundurursak, Azerbaycan gazının Avrupa'ya nakli için TAP projesinin seçilmesi uluslararası politikasında da daha az risk taşımaktatır.
  Ayrıca,Azerbaycan gazının İtalya'dan Avusturya'ya,İsviçre'ye,Almanya'ya ve diğer ülkelere ulaştırılması da tasarlanmıştır.Ayrıca Brüksel'de Adriatik- İonika Konseyi XV toplantısının sonunda Arnavutluk,Bosna Hersek,Hırvatistan, Yunanistan,İtalya,Karadağ,Sırbistan ve Slovenya bölgesel enerji projeleri arasında öncelikle TAP-a özel destek vereceklerini vaat ettiler.Bu ise projenin küresel öneminin artması demektir.
Bilindiği gibi,17 Aralık 2013 yılında Devlet Petrol Şirketi ile BP arasında "Şahdeniz" projesinin ikinci aşaması nihai yatırım anlaşması,ayrıca Azerbaycan gazının Batı'ya naklini öngören transit ülkeler arasında "Güney" gaz koridorunun hayata geçirilmesi alanında işbirliğine dair Mutabakat Zaptı imzalandı.İmza töreninde bir konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bildirmiştir ki, "Şahdeniz-2", TANAP ve TAP dünyanın en büyük enerji projelerindendir.O,hatta bu anlaşmaya "XXI yüzyılın anlaşması" adını koymuştur.
  Genelde tüm bu projelerin uygulanması Azerbaycan Cumhuriyeti için sadece ekonomik değil,aynı zamanda sosyal,siyasi,güvenlik,askeri,hatta neredeyse tüm alanlarda özel öneme sahiptir.Kısa olarak bunları aşağıdakiler gibi açıklaya biliriz:
  1- Uzmanlara göre,Azerbaycan'ın Avrupa'ya gaz ihracatından yaklaşık 200 milyar dolar gelir elde edilecek ki,bu gelirlerin diğer alanlara yatırılması sonucunda öncelikle ülke ekonomisini daha da canlandırmak mümkün olacak;
  2- Ülkede nüfusun rifahının iyileştirilmesi,işsizliğin,yoksulluğun azaltılması,ülkeye modern teknolojilerin getirilmesi,yeni iş yerlerinin açılması, bölgelerin gelişmesine ortam yaratacak;
  3-Bu projeler Azerbaycan'ın uluslararası ekonomik ve siyasi nüfuzunun hızla artmasını olumlu yönde etkileyecektir ;
  4- Bu projeler aracılığıyla Doğu-Batı enerji koridorunun şekillenmesinde Azerbaycan'ın rolü artacaktır;
  5- Projenin uygulanması Kafkasya'da stratejik açıdan en uygun konumda bulunan ve bu yüzden büyük devletlerin ilgi odağı olan Azerbaycan'ın milli güvenliğinin,hem de onun bir parçası olan enerji güvenliğinin sağlanmasında Avrupa devletlerinin desteğini artıracaktır;
  6- Azerbaycan gazı ile sağlanan devletlerle kurulmuş sağlam ikili işbirliği sonucunda Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan'a Avrupa Birliği devletlerinin desteğini artıracaktır.
Böylece Azerbaycan enerji diplomasisi aracılığıyla bütün dünyanın büyük devletleri ile iyi dostluk ilişkilerini ve bu ilişkilerin devletlerarası ilişkilerin gelişmesine sağlam zemin oluşturacaktır.
  Azerbaycan'ın modern enerji politikasında başlıca konuma sahip olan TANAP,TAP ve "Şahdeniz-2" enerji projelerinin temelinin atılması bugün iki kardeş ülke olan Azerbaycan ve Türkiye'yi daha da yakınlaştırmakla birlikte,ayrıca Azerbaycan'ın Avrupa devletleri arasında nüfuzunun yükselmesine ve Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinin hızlanmasına önemli katkı sağlayacaktır.

4251 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Yazıya Toplam 136 Puan Verildi
 Kaynak :  Editör İlker ÇAKAN

 Kategori ¬ Köşe Yazısı

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Yazara Ait Diğer Yazılar

Gürcistanın tatil kenti BATUM

 16.03.2020

“Sanatçı; toplumun dertlerini, sorunlarını algılayan insan demektir”

 12.12.2018

Artvin Valisi Ömer Doğanaya yılın valisi ödülü

 18.07.2018

Yalan ve riyakarlık değer mi kazanıyor?

 25.03.2017

Borçka

 15.02.2017

Asrımızın etkin mesleklerinden gazetecilik

 10.01.2017

Bilgiye kim daha çabuk ulaşırsa o kazanıyor

 29.10.2016

Karadenizin güzide turizm ve tatil kenti Batum

 08.10.2016

Rize yaylaları

 11.08.2016

Ordu

 23.06.2016

Trabzonun ekonomik durumu

 02.04.2016

Turizm hizmet sektöründe ekol yönetici olmak

 08.02.2016

Samimi ve dürüst olmak

 20.07.2015

Yeşil gözlü adam şiiri

 31.05.2015

Ressam Beren Berivanın Yüreğe Dokunmak kitabı

 10.05.2015

Anne

 04.05.2015

Sen gittiğinde

 20.04.2015

Memleketim neresi?

 26.03.2015

İskenderun

 23.03.2015

Örnek bir diplomat

 27.01.2015

Muş

 05.01.2015

Şanlıurfada tarihi eserler ve Eyyup ve Elyesa Peygamber Türbeleri

 15.11.2014

Halkın gönlünde yönetici olmak

 05.09.2014

Gerze

 17.08.2014

“Makam aracı su yakmıyor”

 10.07.2014

Kuşadası Milli Parkı

 04.07.2014

Fatsa

 28.06.2014

Akhisar

 15.06.2014

Azerbaycan Cumhuriyetinin modern enerji politikası

 05.06.2014

Rize Valisi Nurullah Çakır’dan Tevfik İleri’ye vefa örneği

 20.04.2014

Onur Air Hava Yollarına vatandaş şikayeti

 16.03.2014

Aydın

 15.02.2014

Beypazarı

 02.01.2014

Ardahan

 16.12.2013

Manavgat-Ilıca

 21.10.2013

Çıldır ve Göle

 29.09.2013

Şirin bir ilçe Kağızman

 23.08.2013

Bölgenin gelişen ilçesi Erbaa

 21.07.2013

Mermeriyle ünlü Kavaklıdere

 26.06.2013

Varto

 01.06.2013

Priştine

 25.04.2013

Prizren

 25.03.2013

Kosova

 03.03.2013

Bozdoğan- Buharkent-Çine-Didim

 09.02.2013

Tatvan

 26.01.2013

İlesam üzerine

 20.12.2012

Sarp Sınır Kapısında vatandaş odaklı yönetim boşluğu mu var?

 01.11.2012

Amasya Valisi Abdil Celil Öz’den Cumhuriyete yakışır resepsiyon

 30.10.2012

Mülki idarede çalışanın moralini bozmak yerine takdir etmek gerekmez mi?

 29.10.2012

Kemer

 15.10.2012

Sınır Kapısında aşırı yaya ve araç kuyruğuna vatandaş tepkisi

 05.09.2012

Tarihi ve doğal güzelliği ile ünlü turizm cenneti Göksun

 27.07.2012

Sarp Sınır Kapısı inşaatı ne zaman bitecek?

 06.06.2012

Bürokrat problem değil, çözüm üretmelidir ve Sarp Sınır Kapısı

 12.04.2012

Gürcistan- Acara Keda ve Shuakhevi bölgeleri

 14.03.2012

Gürcistan-Acara ve Khelvachauri

 13.02.2012

Ardanuç ve Arhavi

 21.01.2012

Gümüşhane

 26.12.2011

Tokat’ın tarihi

 07.12.2011

Trabzonun turizm değerleri

 02.11.2011

Türkiye- Gürcistan Haberci Gazetesi

 17.10.2011

Çanakçı Kaymakamı Murat Eren’den işsizlik sorununa çare

 02.10.2011

Ülkemizin turizme bakış gerçeği

 11.09.2011

Toplumun sorunu güvensizlik mi?

 08.08.2011

Amasya her dönemde önemini korumuştur

 06.08.2011

Kaymakam Abdullah Akdaş’ın Türkiye örneği başarısı

 14.06.2011

Havza izlenimleri, turizm ve Kaymakam Erol Rüstemoğlu

 29.05.2011

Çamoluk ilçesinin kaderini değiştiren kaymakam

 04.05.2011

Halkın istediği kaymakam örneği

 02.05.2011

Halkla ilişkilerde örnek alınacak bir yönetici portresi

 18.04.2011

Karadeniz Bölgesinin en büyük Organize Besi Sanayi Bölgesi ne zaman hizmete girecek?

 21.03.2011

Sayıştay Başkanı Dr. Recai Akyel’den vatandaş sevgisi

 15.03.2011

PTT Genel Müdürü Osman Tural ve PTT Kargonun başarısı

 05.03.2011

Hopa Kaymakamı Abdullah Akdaş’tan Sarp Gümrük Kapısına tarihi çözüm

 17.02.2011

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in başarı grafiği

 12.02.2011

Yeni dönem milletvekili olma hazırlıkları

 30.01.2011

Yayla turizmi ve Giresun’un turistik oteli olmayan ilçesi

 24.01.2011

Vatandaşa sağlık hizmetinde başarılı olmak

 01.12.2010

Yeni Amasyasporu kim destekleyecek?

 20.11.2010

Bankalar ve hizmet anlayışı

 30.10.2010

Sanatçı –Bestekar Sefer Karabulut’un Amasya’nın elmaları klipi üzerine

 25.10.2010

Yöneticinin insanlara değer ve saygı göstermesi

 13.10.2010

Turizm şehri Amasya’nın yılların trafik karmaşası sorununu kim çözecek?

 26.09.2010

Ülkemizin turizme bakış gerçeği

 16.09.2010

Artova Kaymakamı Mustafa Şahin’in eğitimde Türkiye örneği başarısı

 28.07.2010

Siyasetçiye güven neden azaldı?

 11.07.2010

Kaymakam Ufuk Özen’den halkın özlediği yönetim anlayışı

 25.03.2010

Yönetim anlayışında değişim, personelden amirlerine ödül

 05.03.2010

Toplumun sorunu güvensizlik mi?

 09.01.2010

Malatya, Pütürge, Elazığ-Kovancılar izlenimleri

 03.12.2009

Gürcistan izlenimleri

 11.10.2009

Dinamik, dürüst, iş bitirici, yorgun olmayan yönetici olmak

 28.06.2009

Önce insan, sonra başkan

 05.06.2009

Halk seçim için ne diyor?

 05.06.2009

Türkiye örneği Kaymakam Tuncay Sonel

 29.05.2009

Kaymakamdan farklı bir yönetim bakışı

 06.05.2009

Hizmet mi? Şov mu?

 06.05.2009

Türkiye örneği müdür

 06.05.2009

Türkiye örneği başsavcının başarısı

 06.05.2009

Halkın valisi

 06.05.2009

İlçenin idare ettiği kaymakam mı? İlçeyi idare eden kaymakam mı?

 06.05.2009

Almus-Çubuk-Niksar-Taşova izlenimlerim

 06.05.2009

Bir kaymakam portresi

 06.05.2009

Kaymakam ve valilerin başarısı

 06.05.2009

Siyasetçiye güven neden azaldı

 06.05.2009

Halkın sanatçısı olmak

 06.05.2009

Ülkemizin turizme bakış gerçeği

 06.05.2009

Başarılı ve halkın gönlünde yöneticiydi

 04.05.2009

 
 SON DAKİKA
 
 

 Duyuru
  HABERGÜNEBAKIŞ FACEBOOKTA  

  HABERGÜNEBAKIŞI DÜNYA DİLLERİNDE OKUMA  

  TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİNİ JPEG OLARAK OKU  

  Site videosunda Yaşamın İçinden Türkiye Programı fragmanı  

 
 Köşe Yazıları

İlker ÇAKAN

İlker ÇAKAN ¬
Gürcistanın tatil kenti BATUM

Yasin TEMİZKAN

Yasin TEMİZKAN ¬
15 Temmuz Demokrasi Zaferi

Prof. Dr.Reşat KASAP

Prof. Dr.Reşat KASAP ¬
İstatistiklerin dilinden Koronavirüs (Kovid-19)salgını

Doç. Dr. Meral MERT

Doç. Dr. Meral MERT ¬
Şeker hastalığı

Sadullah KAVAK

Sadullah KAVAK ¬
Mili mücadelenin sembolü Kahramanmaraş

İbrahim UYAR

İbrahim UYAR ¬
MÜSİAD Türkiye’de 86, yurtdışında 68 ülkede 181 noktada

Ali KOPLAY

Ali KOPLAY ¬
Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (2)

Av. Fatih SARIOĞLU

Av. Fatih SARIOĞLU ¬
Gürcistanda orturum başvurusunun reddine itiraz davası

Prof MuhittinYÜREKLİ

Prof MuhittinYÜREKLİ ¬
Batı

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV ¬
Ermenistanın devlet terörü politikası ve Azerbaycana karşı saldırganlığının sonuçları

Doç MürtezaHASANOĞLU

Doç MürtezaHASANOĞLU ¬
Dünyanın düzeni nereye gidiyor?

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU ¬
Hz. Peygamber hürmetine, dön yüzünü bana

Abdil KOÇ

Abdil KOÇ ¬
Ne kadar çevreciyiz?

Leman HALİLOVA

Leman HALİLOVA ¬
Kafkasyanın iki önemli stratejik müttefiki

Cemal TUZCUOĞULLARI

Cemal TUZCUOĞULLARI ¬
Yaratıcı muhasebe stratejileri(1)

Hasan AZAKLI

Hasan AZAKLI ¬
Dünyada nadir bir örnek; iki ülke bir gazete, TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİ

Naile MEMMEDOVA

Naile MEMMEDOVA ¬
Avrupa oyunları; neden Azerbaycan?

Kübra IŞIK

Kübra IŞIK ¬
Aşırı terleme (Hiperhidroz)
 
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 3
 Bugün : 134
 Dün : 181
 Toplam : 1190884
 Ip No : 3.235.172.213
     

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

Bilgilere Geçici Olarak Ulaşılamıyor.

 
 Hava Durumu 
 Reklam
 Reklam
 Reklam

  
 

   © Copyright - 2009- http://www.habergunebakis.com/ - Habergunebakis.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi/kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya yazarlara ait yazılardan dolayı Haber Güne Bakış sorumlu tutulamaz.

Bu site

HABER GÜNE BAKIŞ

altyapısını kullanmaktadır.