Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv
 
Köşe Yazısı - Hazarın hukuki statüsü sorununa dair bölge devletlerinin yaklaşımı - http://www.habergunebakis.com/
   
 

Leman Halilova ¬

Leman HALİLOVA

 Hazarın hukuki statüsü sorununa dair bölge devletlerinin yaklaşımı

 Yazı Boyutu

 Tarih : 15.06.2014 - 18:11:04


1970 yılında dört Hazar kenarı cumhuriyetler arasında - Rusya ( 19), Kazakistan ( 29), Azerbaycan ( 21) ve Türkmenistan (16 ) olmak üzere milli sektörlere bölmüş, her müttefik ülkenin deniz arazilerini (sektörlerini) belirlemiştir.

 

  Günümüzde enerji kaynakları dünya devletlerinin gücünü niteleyen önemli faktörlerden biri olarak kabul edilir. Çünkü gittikçe yeryüzünde tükenen bu kaynaklara daha uzun süre sahiplik etmek devletlerin diğerlerine etki gücünü de artırır ve onları küresel anerlamda söz yapmaktadır. Bu açıdan enerji kaynakları ile zengin Hazar Denizi havzası çevresinde uzun yıllardan beri mevcut olan görüş ayrılıkları dünya devletlerinin ilgisini bu yöne yöneltmiştir.
Sorunun tarihi köklerine inecek olursak, görürüz ki, bu ilk kez I Petro'nun "Fars seferi" sırasında (1722-1723 yılları) ortaya çıkmıştır. Öyle ki, Hazar arazilerin dağıtımı ile ilgili ilk uluslararası belge de Rusya ile İran arasında bu seferden sonra St Petersburgda imzalanmıştır. Bundan sonra ise Reşt (1729 yılı), Gülistan (1813 yıl) ve Türkmençay (1828) anlaşmaları sonucunda Hazar Denizi tamamen Rusya'nın arazisine geçmesi Hazara Rusya'nın iç denizi gibi bakılmasına neden olmuştur.
  Fakat daha sonra durum biraz değişti. Öyle ki, 26 Şubat 1921 yılında Rusya ile İran, 25 Mart 1940 yılında SSCB ile İran arasında Hazarla bağlı imzalanan beşinci ve altıncı anlaşmalardan sonra Hazar "Rusya denizi" olmaktan çıkarak "Sovyet-İran iç denizi" durumu kazandı. Bu sözleşmelere uygun olarak Hazar Denizi'nde sadece Rusya ve İran gemileri yüzebilir, serbest yüzme ve kıyıdan 10 deniz mili mesafesinde her ülke serbest balıkçılıkla uğraşa bilirlerdi. 1940 anlaşmasına göre SSCB'nin Hazar'daki payı % 86, İran’ınki ise
% 14 belirlenmişti.
  1954, 1956 ve 1957 yıllarında iki ülke arasında gerçekleştirilen sınır demorkasisi sırasında da yukarıda belirtilen hükümler esas alınmıştı. İran'ın Hazar sınırlarının başlangıcı Azerbaycan'ın Astara - Türkmenistan'ın Hasangulu yerleşim birimlerinden - denizin orta hattına kadar, düz hat üzerinde tespit edilmişti. SSCB ise kendi iç kurallarına göre (aynı orta hat ilkesi üzere) Hazar Denizi ona ait olan % 86 'lik  arazisini milli çiftlik işleri yapmak vb. amaçlarla 1970 yılında dört Hazar kenarı cumhuriyetler arasında - Rusya (% 19), Kazakistan (% 29), Azerbaycan (% 21) ve  Türkmenistan % (16 ) olmak üzere milli sektörlere bölmüş, her müttefik ülkenin deniz arazilerini (sektörlerini) belirlemiştir.
  Bilindiği gibi, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu yeni bağımsız devletlerin oluşması beraberinde Hazar'ın hukuki statüsü sorununu da bir daha gündeme getirdi. Yaklaşık 2 yüzyıldan fazla bir sürede Rusya ve İran arasında siyasi-ekonomik ilgi bölgesi sayılan Hazar Denizi bu aşamadan sonra artık 5 devletin - Rusya, İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan'ın ilgi bölgesine dönüştü. Sorunun bugüne kadar devam etmesi ise onun artık yeni dünya düzeni çerçevesinde bölgesel önemden çıkarak küresel önem arz etmesi ile sonuçlandı.
Tabii ki, burada bir takım noktalara dikkat etmek gerekir:
  1- Hazar havzasının jeopolitik yeri ve konumu devletlerin buraya olan ilgisini daha çok artırır;
  2-Denizin doğal enerji kaynaklarına sahip olması bu kaynakların daha fazla kullanılması için mücadeleye zemin oluşturur;
  3-Devletlerin Hazar'ın onlara ait olan bölümünde gerçekleştirdiği enerji politikası (özellikle Azerbaycan) ve diğer faktörler Hazar devletlerin farklı teklif ve vâridâtın ortaya çıkmasına neden oluyor.
   Belirttiğimiz gibi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Hazar'ın ona ait olan bölümünde dış ülkelerle, özellikle batı devletleri ile ortak enerji projelerine imza atması bir takım devletler tarafından, özellikle İran ve Rusya tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Bu da kendini meselenin çözümünde özellikle Azerbaycan'a karşı uzlaşmaz tutum ettirilmesine neden olur. Kısa olarak her bir ülkenin konuyla ilgili konumuna dikkat edelim:
Rusya Federasyonu
  Bilindiği gibi, 1994 yılında "Yüzyılın anlaşması" imzalanması ile Azerbaycan yeni petrol stratejisinin temelini oluşturdu. İlginçtir ki, bu zamana kadar İran ve Rusya Hazar'ın statüsünün yenilenmesi gerekliliği hakkında konuyu hiç ele almıyorlardı. Sadece yeni bağımsız devlet tarafından yabancı petrol şirketlerinin Hazar havzasına çekmek ve yeni petrol ve gaz yataklarının açılmasının onları rahatsız etmesi sonucu bu meseleyi ortaya atmalarına neden oldu. Özellikle Rusya Federasyonu tarafından "Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin Rusya Federasyonu konumu hakkında" BM Genel Kuruluna yolladığı belgede deniyor ki, "... bazı Hazar devletler tek taraflı işler yaparak uluslararası hukuk ilkeleri ve normları ile çiğneyerek diğer Hazar devletlerin hukuk ve çıkarlarına aykırı olarak tek taraflı avantajlar elde etmeye çalışıyorlar". Tabii ki, bu süreci sadece jeoekonomik faktörlerle anlatmak olmaz. Burada jeopolitik ve askeri stratejik faktör de özel bir rol oynamaktadır.
  Hazar'ın jeostratejik konumunun Rusya için ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, yirminci yüzyılın başlarına kadar burada egemen olan Rusya için buraya yeni güçlerin katılımı oldukça tehlikeli kabul edilmektedir. İşte bu yüzden Rusya yeni oluşmuş bağımsız devletlerin Batıya entegrasyonu, hem de, Batı şirketlerinin Hazar Denizi havzasına dahil olmasını azami derecede önlemeye çalışıyor.
  Belirtelim ki, 1992-95 yılları arasında Rusya tarafından sergilenen karşı durma 1995-97 yıllarında yumuşama politikası ile sonuçlanmıştı. Önceki dönemde Rusya daha fazla güç uygulaması ile öne çıkarken, artık 1995 yılından itibaren tavizli eğilimler başlamıştı. 1997 yılında Rusya'nın ileri sürdüğü teklife göre: her bir havza ülkesi sadece 12 millik sektörlere tam sahip oluyordu ve kalan 25 millik sektör "ekonomik bölge" olarak görülüyordu. Fakat bu öneriye göre Azerbaycan hariç, tüm Hazar havzası ülkelerinin milli sektörlerindeki kaynaklar onların kendi topraklarında kalıyordu. Sadece Azerbaycan Güneşli, Çırak, Azeri ve b. yataklarından mahrum ediliyordu ki, bunu da Rusya genel kullanımda koruyarak gelecekte kendi eline geçirmek ve Azerbaycan'ı bu kaynakların mahrum etmek istiyordu.
  Fakat milli lider Haydar Aliyev'in aktif diplomatik çabaları sonucunda bir süre sonra durum tamamen değişti. Öyle ki,14 Mayıs 2003 yılında Astana'da Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan arasında "Hazar'ın dibinin orta hat üzerinde milli sektrlara bölünmesi, su yüzeyinin genel kullanımı" hakkında üçlü anlaşma imzalandı. Bununla da taraflar Hazar'ın dibinin bölünmesine dair nihai anlaşmaya imza attılar.
  Üçlü anlaşmaya göre, orta hat üzerinde Hazar'ın dibinin %18,7 'sı Rusya, %19,5  Azerbaycan'ın, % 29,6' sı Kazakistan'ın, %13,8 İran'ın, %18,4 Türkmenistan'ın kontrolünde kaldı.
  Uzmanlara göre,bu üçlü anlaşma hazar çevresi güçler oranını köklü şekilde değiştirdi ve henüz 1992 yılında kurulmuş "jeopolitik kutuplaşma" sürecine Azerbaycan'ın lehine olumlu etki göstererek, yeni jeopolitik durum yarattı.
  Ayrıca "Yüzyılın anlaşması" Azerbaycan'ın Batı'daki, Batı'nın ise Hazar havzasındaki konumlarını hayli güçlendirdi ki, bu da Rusya'nın anlaşmayı tanımasına zemin yarattı. Buna ek olarak, 1995 yılının Nisan ayında ABD Başkanı Bill Clinton'ın Azerbaycan devlet başkanı Haydar Aliyev'e mektup göndererek, Hazar'ın sektörlere bölünmesi ile ilgili bu ülkenin tutumunu desteklediğini beyan etmesi Azerbaycan'ın milli sektörüne iddiasını tam resmileşmesine olanak sağladı. Fakat Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya'nın Hazar'ın hukuki statüsüne ilişkin üçlü anlaşma imzalayarak denizin dibinin milli sektörlere bölünmesi ile ilgili anlaşmaya gelseler de, nihai görüş halen elde edilememiştir. Burada da tabii ki, diğer uzlaşmaz mevki sahibi İran'dır.
İran İslam Cumhuriyeti.
  Genellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin Hazar denizine yaklaşımı farklıdır. 1955 yılında İran tarafının kabul ettiği "Kıta şelfin doğal kaynaklarının araştırılması ve kullanılması hakkında" kanunda belirtiliyor ki,  "Hazar Denizi'ne karşı uluslararası yasalar yürürlüktedir ve onun doğal kaynakları, İran sınırları ve İran adaları olan yerler İran egemenliğinde olmuş ve olacaktır ". Bu da demektir ki, İran tarafı Hazar'ı aslında kapalı deniz modunda görüyor.
İran İslam Cumhuriyeti Hazar'ın hukuki statüsü ile ilgili iki temel öneri ortaya koymuştur:
  1-Denizin altının % 20 olmak üzere beş kıyı ülkesi arasında "eşit bölünmesi", yüzeyinin ise genel kullanımda tutulması;
  2- Hazar'dan her bir kıyı devlete kendi topraklarından denizin ortasına doğru 20 millik - "kıyı arazi suları bölgesi" ve 20 millik "ekonomik bölgesi" ayrılması. 40 millik bölgesinden dışında kalan Hazar'ın orta kısmının tüm kıyı ülkelerin "ortak kullanımında" kalması ve "uzlaşma" yoluyla yönetilmesi.
   Uzmanların görüşüne göre, Hazar Denizi'nin statüsüne yaklaşımda İran'ın her iki pozisyonu iki temel amile dayanıyor.
  1- Batı ülkelerinin denizde ne askeri-jeostratejik, ne de ki, jeoekonomik katılımına imkan vermemek;
  2- Yeni oluşmuş ortamı kullanarak, Hazar Denizi'nde kendi jeopolitik konumlarını güçlendirmek, bölgenin Müslüman ülkelerinde hakimiyeti kazanmak ve mümkün olduğunca Rusya'yı bu mekandan sıkıştırmaktan ibarettir.
   Profesör Ali Hasanov bu konuya ilişkin belirtmiştir ki, İran'ı kendi ekonomik çıkarlarından daha çok, jeopolitik çıkarları düşündürüyor. Çünkü resmi Tahran'ı bu konuda ilgilendiren temel nokta Hazar'ın "deniz", veya "göl" olarak kabul edilmesi değil, İran'ın jeostratejik güvenliğinin sağlanması ve bölgede aktivleşmiş Batı ülkelerinden kaynaklanan "potansiyel tehlikelerin" önlenmesidir.
  Ekonomik çıkarlar ise Tahran için en az ona göre ikinci planda ki, onun Fars körfezinde, diğer kuru topraklarında Hazardakinden kat kat üstün ve zengin enerji kaynakları, hazır üretim altyapıları mevcuttur.
  İran da ayrıca Rusya gibi Azerbaycan'ın bölgede gerçekleştirdiği enerji projelerine ve yabancı şirketlerin buraya dahil edilmesine, özellikle de, Azerbaycan'ın bu alanda ABD ile ilişkilerinin gelişmesine hassasiyetle yaklaşmaktadır.
Türkmenistan Cumhuriyeti
  Hazar etrafı devletlerden biri de dünyada gaz rezervleri ile zengin devlet gibi tanınan Türkmenistan Cumhuriyetidir ki, bu konuda onun konumu biraz farklıdır. Yabancı şirketlerle ortak çalışma yapmak ve kendi ürünlerini serbest şekilde dünya pazarlarına çıkarmak açısından Azerbaycan'la aynı konumda olmasına rağmen, milli sektörlerin sınırları, yabancı sermaye çekme açısından Azerbaycan rekabette olan Türkmenistan'ın resmi tutumu İran ve Rusya konumuna yakın olarak kabul edilir.
  Türkmenistan'ın Hazar'ın statüsü ile ilgili konumunda gerginlik yaratan temel konulardan biri Hazar'daki bazı petrol ve doğal gaz kuyuları ile bağlı Azerbaycan'a karşı bir takım iddialarda bulunmasıdır. 1997.ci yılın yazında İslam Konferansı Örgütü'nün Aşkabatta geçirilen toplantısında Türkmenistan yönetimi Azerbaycan tarafına "Azeri" ve "Çırak" yataklarının Azerbaycan'ın değil, Türkmenistan'ın sektöründe olduğunu kanıtlamaya çalışmış ve biraz ödenek karşılığında bu kuyulara ait davadan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtmişti. 
Ana dava ise, Türkmenlerin "Serdar" dediğimiz "Kepez" yatağı ile bağlıydı. Tahmini hesaplamalara göre, bu yatakta 80 milyon tondan fazla petrol rezervi vardır.
  2007-2009-cu yıllarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov arasında yapılan görüşmeler ve ilişkilere belirli konstruktivlik getirmiştir. Şu anda taraflar arasında "Kepez" in ortak kullanımı ve orta hattın belirlenmesi ile ilgili uzlaşmak için seçenekler tartışılıyor. Tahminlere göre bu fikir etrafında gelecekte iki ülke arasında anlaşmaya varılacağı gerçek görünmektedir.
  Görüldüğü gibi, Türkmenistan'la Azerbaycan arasında oluşan sorunun giderilmesi için her iki ülkenin yönetimi bir takım adımlar atmıştır ve bugün artık Türkmenistan Hazar'ın sektörlere bölünmesini öneren Azerbaycan'ın fikirleri ile hemfikirdir. O, Hazar'ın dibinin milli sektörlere bölünmesini artık kabul etmektedir.
  Bu arada, Türkmenistan'ın Dışişleri Bakanı Raşit Meredov bu sene 2 Nisan da Bakü’deyken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Hazar'ın statüsü konusunu toplantılar yapmıştır. R.Meredov Bakü görüşmelerinin sonuçlarından memnun kaldığını belirtmiştir. Bu ise bir sonraki toplantıya sorunun çözümü ile ilgili daha yapıcı kararların çıkması yönünde umutlar vermektetir.
Azerbaycan Cumhuriyeti
  Azerbaycan Cumhuriyeti Hazar'ın hukuki statüsü hakkında sözleşmenin hazırlanmasında iyi komşuluk, karşılıklı egemen haklara saygı, toprak bütünlüğünün tanınması prensiplerini esas alarak en yapıcı teklif ileri süren taraf olarak kabul edilir. Elde edilen bilgilere göre, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kavramsal konumuna göre Hazar Denizi kıyı devletlerin egemen hakları ve yargı eşitliliği ile eşit sektörlere bölünmelidir. Hazar Denizi kıyı devletler arasında sektörlere bölünmesi orta hat ilkesi dikkate alınarak, bu denizde teşekkül etmiş tecrübe, uluslararası hukukun bilinen ilkeleri ve kıyı devletlerin Hazar Denizi'nde egemenlik haklarının uygulanması temelinde yapılmalıdır.
  Azerbaycan Cumhuriyeti konumuna göre;
  a- Hazar açık deniz değildir, çünkü dünya okyanusu ile doğrudan ilişkisi yoktur;
  b- Hazar kapalı deniz de değildir, çünkü dünya okyanusuna doğal çıkış yolu var;
  c- Hazar iç deniz değildir. İç su havzası ve iç göl değildir, çünkü bir devletin içerisinde sığmıyor;
  d- Hazar 5 devlet arasında bulunan sınır gölüdür.
  Bütün bunları temel alan Azerbaycan Cumhuriyeti meseleye kavramsal
tutumu şudur ki, Hazar Denizi uluslararası sınır gölü gibi uygun sektörlere bölünmelidir ve bu sektörlere kıyı devletlerin tam egemenliği ile kullanılmalıdır.
  Azerbaycan Cumhuriyeti'nin teklifine göre, Hazar Denizi sektörleri orta hattın uygun sektörlerin dış sınırını çekmek sonucunda oluşturulur ve Hazar devletlerin devlet sınırı olarak kabul edilir. Hazar Devletlerden birinin diğer kıyı devletin sektöründe herhangi faaliyeti sadece sonuncunun rızası ile gerçekleştirilebilir.
  Azerbaycan Cumhuriyeti böyle bir seçenek sunuyor ki, sınır gölü gibi Hazar'ın kıyı devletleri arasında sektörlere bölünmelidir, bu sektörler Hazar devletlerin egemen topraklarının bir parçası olmalıdır.
  Görüldüğü gibi, bağımsızlığını yeniden yapmış Azerbaycan Cumhuriyeti onu kendisinden sürekli bağlı durumda tutmaya çalışan Rusya Federasyonu'nun tüm baskılarına, uzlaşmaz önerilerine rağmen kendi konumunu uluslararası hukuka dayanarak beyan etmiş ve bu tutumu daima korumuştur.
  Aynı zamanda Hazar'ın ona ait olan bölümünde gerçekleştirdiği enerji projelerinde uluslararası hukukun ilgili ilkelerini dikkate alan Azerbaycan Cumhuriyeti de bölge devletlerinin de ortak ulusal çıkarlarını esas tutmuştur ve günümüzde de bu prensip ve çıkarların korunmasına dikkat etmektedir.
Kazakistan Cumhuriyeti
  Bu arada, Hazar devletleri içerisinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne en yakın pozisyon sergileyen devlet Kazakistan Cumhuriyeti'dir. Öyle ki, Kazakistan Cumhuriyeti de Azerbaycan Cumhuriyeti gibi, Hazar'ın her bir ülkeye ait olduğu bölüm onun egemen arazisi olarak kabul edilmelidir. Bu bölümün boyutları ise devletlerin kıyı çizgisine uygun olarak bölünmelidir.
  Kazakistan Cumhuriyeti konumuna göre, her bir kıyı devlet denizin dibinden ve doğal kaynaklarını kendi payına düşen bölümde özel yetki çerçevesinde yararlanma hakkı elde etmelidir. BM'nin 1982 yılında kabul ettiği "Deniz Hakları" Sözleşme "eşit mesafe metodu" nu esas tutan Kazakistan Hazar'ın özelliklerini dikkate alarak bu sorunun çözülmesi teklifi ile görür.
  Hazar devletlerinin Aşkabat Zirvesi'nde (24 Nisan 2002) Nursultan Nazarbayev kendi ülkesinin tutumunu bir kez daha açıklayarak bildirmiştir: "Biz kabul edilmiş balıkçılık bölgelerini belirlemeyi, fakat denizin dibinin milli sektörlere bölmeyi, kalan kısmı ise genel kullanımda tutmayı öneriyoruz. Bizim tutumumuz kıyı devletlerin doğal kaynaklara olan haklarına net sınır koymaya sağlayan, bu da bölgemizde yatırım koşullarına verimli etkileyecektir ".
  Belirtelim ki, 2001 yazında İran askeri deniz kuvvetlerinin denizde bölge sularımıza dahil olması, bunun ardından İran'ın askeri hava kuvvetlerine ait askeri uçaklarının hava sınırlarını bozarak yaklaşık Salyana kadar ilerlemesi Kazakistan tarafından olumsuz hal gibi karşılanmıştı.
  Bu açıdan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada belirtiyordu ki:
"Kazakistan böyle düşünüyor ki, BM üyesi gibi kıyı devletler Hazar'da faaliyet gösterirken öncelikle BM yönetmeliğinin temel prensiplerini- zor kullanmamak veya zor tatbik etmemekle, tehtit etmemekle prensibini rehber tutmaktadır".
  Fakat bir konuda Kazakistan'ın tutumu Azerbaycan'ın tutumundan farklıdır ki, o da enerji projelerine Rusya'yı yakından çeker ve tüm etkinliğini bir anlamda bu devletle hayata geçirir.
Görüldüğü gibi, şimdiye kadar devam eden tüm görüşmelerde devletlerin farklı tutum sergilemeyi meselenin çözümünün uzamasına neden oldu. Artık Hazar'da gerçekleştirilen çeşitli projeler sonucunda sorun sadece bölge devletlerinin sorunu olmaktan çıkarak küresel bir meseleye dönüşmüştür. Çünkü enerji projelerinde temsil edilen Avrupa devletleri ve ABD de ayrıca meselenin çözümü ile ilgilenmektedir.
  Bilindiği gibi 22 Nisan  2014 yılında Moskova'da Hazar'a kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısı yapıldı ve konferansta Azerbaycan, Rusya, İran, Kazakistan ve Türkmenistan temsilcileri tarafından Hazar'a kıyısı olan ülkelerin devlet başkanlarının Astrahan yapılacak IV zirve toplantısına hazırlık konuları tartışıldı.
  Toplantıda konuşan Bakan Elmar Memmedyarov bu konuda bildirmiştir ki: "Biz Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında Hazar Denizi'nin dibinin bölünmesi hakkında imzalanan anlaşmaları takdir ediyor yüksek değerlendiriyoruz. Bu anlaşmalar Hazar Denizi'nin hukuki statüsünün ayrılmaz bir parçası ve genel anlaşmaların elde edilmesi için esastır.
  Azerbaycan işbirliğinin tüm alanlarına dahil Hazar'ın hukuki statüsüne ilişkin tüm konuların Hazar devletlerin egemen haklarına saygı, karşılıklı ortaklık ruhunda, barışçıl yolla ve görüşmeler yoluyla çözümünden yana ".
  Görüldüğü gibi, tam anlaşma elde edilemese de, son dönemlerde Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan devletlerinin tutumuna yaklaşılmıştır. Ayrıca İran ve Türkmenistan'ın da öncesine göre ılımlı bir tutum sergilemesi sorunun çözümünde belli bir ilerleme olduğunu ispatlıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti de Hazar bölgesi çevresinde dostluk ve işbirliğinin sağlanmasında elinden geleni yapmaya devam ediyor.

4102 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Yazıya Toplam 78 Puan Verildi
 Kaynak :  Leman HALİLOVA

 Kategori ¬ Köşe Yazısı

 
 SON DAKİKA
 
 

 Duyuru
  HABERGÜNEBAKIŞ FACEBOOKTA  

  HABERGÜNEBAKIŞI DÜNYA DİLLERİNDE OKUMA  

  TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİNİ JPEG OLARAK OKU  

  Site videosunda Yaşamın İçinden Türkiye Programı fragmanı  

 
 Köşe Yazıları

İlker ÇAKAN

İlker ÇAKAN ¬
“Sanatçı; toplumun dertlerini, sorunlarını algılayan insan demektir”

Yasin TEMİZKAN

Yasin TEMİZKAN ¬
15 Temmuz Demokrasi Zaferi

Prof. Dr.Reşat KASAP

Prof. Dr.Reşat KASAP ¬
Demokrasinin gelişmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda

Doç. Dr. Meral MERT

Doç. Dr. Meral MERT ¬
Şeker hastalığı

Sadullah KAVAK

Sadullah KAVAK ¬
Vatandaş ve insan olmamızın gereği üretmek

İbrahim UYAR

İbrahim UYAR ¬
MÜSİAD Türkiye’de 86, yurtdışında 68 ülkede 181 noktada

Ali KOPLAY

Ali KOPLAY ¬
Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (2)

Av. Fatih SARIOĞLU

Av. Fatih SARIOĞLU ¬
Gürcistanda orturum başvurusunun reddine itiraz davası

Prof MuhittinYÜREKLİ

Prof MuhittinYÜREKLİ ¬
Batı

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV ¬
Ermenistanın devlet terörü politikası ve Azerbaycana karşı saldırganlığının sonuçları

Doç MürtezaHASANOĞLU

Doç MürtezaHASANOĞLU ¬
Dünyanın düzeni nereye gidiyor?

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU ¬
Hz. Peygamber hürmetine, dön yüzünü bana

Abdil KOÇ

Abdil KOÇ ¬
Ne kadar çevreciyiz?

Leman HALİLOVA

Leman HALİLOVA ¬
Kafkasyanın iki önemli stratejik müttefiki

Cemal TUZCUOĞULLARI

Cemal TUZCUOĞULLARI ¬
Yaratıcı muhasebe stratejileri(1)

Hasan AZAKLI

Hasan AZAKLI ¬
Dünyada nadir bir örnek; iki ülke bir gazete, TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİ

Naile MEMMEDOVA

Naile MEMMEDOVA ¬
Avrupa oyunları; neden Azerbaycan?

Kübra IŞIK

Kübra IŞIK ¬
Aşırı terleme (Hiperhidroz)
 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Bu Ay içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 12
 Bugün : 240
 Dün : 597
 Toplam : 1082606
 Ip No : 3.229.122.219
     

 
 Son Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Popüler Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Döviz Bilgileri

Bilgilere Geçici Olarak Ulaşılamıyor.

 
 Hava Durumu 
 Reklam
 Reklam
 Reklam

  
 

   © Copyright - 2009- http://www.habergunebakis.com/ - Habergunebakis.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi/kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya yazarlara ait yazılardan dolayı Haber Güne Bakış sorumlu tutulamaz.

Bu site

HABER GÜNE BAKIŞ

altyapısını kullanmaktadır.