Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv
 
Köşe Yazısı - Kafkasyanın iki önemli stratejik müttefiki - http://www.habergunebakis.com/
   
 

Leman HALİLOVA ¬

Leman HALİLOVA

 Kafkasyanın iki önemli stratejik müttefiki

 Yazı Boyutu

 Tarih : 19.01.2015 - 01:46:29


Daha net söylersek, Bakü-Supsa, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TRACECA gibi küresel enerji, ulaşım ve iletişim projeleri ikili işbirliğinin temel faaliyet yönleridir.

 

  Bugün karşılıklı ilişkileri stratejik ortaklığa dayalı olan Azerbaycan ve Gürcistan Güney Kafkasya'da en yakın müttefikler olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Bu müttefikliğin güçlülüğü ise onun tarihi köklere bağlılığı ve her iki devletin kader benzerliği ile ilgilidir. Modern aşamada güçlü ortaklık ilişkilerinin oluşumunu kısaca birkaç etkenle bağdaştırmak mümkündür:
  1) Önemli jeopolitik öneme sahip Kafkasya bölgesinde iki ülke arasında mevcut olan ilişkilerin tarihselliği;
  2) SSCB'nin dağılmasından sonra her iki ülkede başlanan süreçlerin, iç ve dış politikaların benzerliği;
  3) Bağımsızlık kazandıktan sonra her birinin topraklarında etnik çatışmaların varlığı;
  4) Jeopolitik çıkarların örtüşmesi (örnek: her ikisinin batı yönlü siyasete can atması, BDT ülkeleri arasında Kolektif Güvenlik anlaşmasından vazgeçmeleri vb.)
  5) Modern aşamada Azerbaycan'ın bölgede lider devlete dönüşmesi ve gerçekleştirilen temel projelere aracılığı, Gürcistan Cumhuriyeti'nin da sosyal-ekonomik gelişmişlik açısından bu avantajdan yararlanmak isteği;
  6) Birbirlerinin ülkesinde her iki halkın temsilcilerinin yerleşimi ve onların rahat hayatına güvence meselesi ve diğer faktörler bugün Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetlerini yaklaştıran, ikili ilişkileri stratejik ortaklık yükselten faktörlerdir.
  Azerbaycan'la Gürcistan arasında diplomatik ilişkiler resmen 1992 yılında oluşturulsa da, 1993 yılına kadar Azerbaycan'da olduğu gibi, Gürcistan'da da siyasi durumun gerginliği, Zviad Kamsakurdiyanın yönetimi döneminde Gürcü-Oset, Gürcü-Abhaz çatışmalarının şiddetlenmesi ve yönetimin zayıflığı, ayrıca, o dönemde gürcü milliyetçileri tarafından Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlılara karşı güçlü takiplere başlanması iki ülke arasındaki ilişkilerin soğuk soğuk bir hal almasına neden olmuştur.
  Bu ilişkilerin gelişmesi ise milli lider Haydar Aliyev'in tekrar iktidara geri dönmesi ile bağlıdır. Ayrıca Gürcistan'da yaşanan iktidar değişikliği sonucunda Eduard Şvardnadzenin iktidara gelişi ve Azerbaycan'da Ulu Önder'in yönetimi ile gerçekleştirilen etkinlikler sonucunda istikrarın oluşturulması iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ile birlikte, ayrıca Güney Kafkasya'da da çelişkilerin ortadan kalkmasına ivme vermiş oldu. Daha sonra 1995 yılının şubat ayında Bakü'de Gürcistan Büyükelçiliği, 1996 yılının Mart ayında ise Tiflis'te Azerbaycan Büyükelçiliği'nin açılışı ikili ilişkilerin devamlılığına ortam yaratmıştır.
  Bugün Azerbaycan'la Gürcistan'ı birleştiren temel faktör ekonomik alanda işbirliğidir. Daha net söylersek, Bakü-Supsa, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TRACECA gibi küresel enerji, ulaşım ve iletişim projeleri ikili işbirliğinin temel faaliyet yönleridir. 1998 Eylül 7-8 geçirilmiş tarihi Büyük İpek yolunun restorasyonu konulu Uluslararası Konferansın sonucu olarak Azerbaycan-Gürcistan sınırında yeni köprünün açılışı, 1999 17 Nisan ise Bakü-Supsa petrol boru hattının faaliyete başlaması, 2005 mayıs ayının 24-25-de Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Azerbaycan, Ekim 12-de ise Gürcistan bölümünün kullanıma geçmesi, 2006 Eylül 30-da Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattının inşasının tamamlanması ve ilk nakline başlanması karşılıklı yararlı işbirliğinin yükselen hatla gelişmesine imkan sağlamıştır.
  2010 yılının Temmuz ayında Gürcistan'a iş gezisi sırasında basın için bildiri veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı gerçekleştirilen bu önemli projelerle ilgili demiştir: "... Bizi birleştiren büyük, dev, dünya çapında projeler vardır. Biz bunları birlikte gerçekleştirdik. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Supsa, Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğal gaz boru hatları bugün, sadece, Gürcistan ve Azerbaycan'ın çıkarlarını sağlıyor, aynı zamanda, enerji güvenliğinin güçlendirilmesi işine de katkıda bulunuyor ".
Giderek güçlenen ve ekonomik gücü artan Cumhuriyetimizde bu tür önemli projelerle birlikte yer alan Gürcistan Cumhuriyeti'nin de ekonomik durumunun iyileştirilmesi, ülkeye yapılan yatırımların artması ve büyük kar elde etmesi açısından uygundur. 2003 yılında Gürcistan'da kayda alınan ekonomik artış da bunu bir kez daha doğrulamaktadır.
  Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetleri arasında siyasi ilişkiler stratejik nitelik taşısa da, dış politikada biraz farklılıklar vardır. Bilindiği gibi, SSCB'nin çöküşünden sonra kendi dış politikasını dengeli şekilde kuran Azerbaycan'dan farklı olarak, Gürcistan Cumhuriyeti daha çok Batı siyasi, ekonomik ve askeri bütünleşme eğimlidir. Güney Kafkasya ile ilgili bölgesel dış politikasında ise uzmanların fikrince, Gürcistan Cumhuriyeti Ermenistan ilişkilerinde pragmatik işbirliğine, Azerbaycan'la ilişkilerde ise stratejik ortaklığa önem vermektedir.
  Malumdur ki, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu Güney Kafkasya devletlerinin bağımsızlık kazanması ile jeo-stratejik önemi büyük olan bu bölgede güçlü devletlerin kendi konumunu alabilmesi girişimi artmaya başlamıştır. Bu parçalanmadan sonra Doğu ile Batı arasında köprü rolü oynayan Güney Kafkasya'da Gürcistan'ın coğrafi konumu, Azerbaycan'ın ekonomik potansiyeli, doğal kaynaklar zenginliği ve bölgede nüfuzunun güçlenmesi, Ermenistanın ise Rusya ile askeri müttefikliği Güney Kafkasya bölgesinin stratejik önemini artıran faktörler arasındadır. İşte bu nedenle de uluslararası rekabetin mevcut olduğu bölgelerden en karışık olanı da Güney Kafkasya bölgesidir.
 Belirtelim ki, Güney Kafkasya bölgesinde başta Azerbaycan olmak üzere, Türkiye ve Gürcistan C umhuriyetleri için en büyük tehdit de Ermenistan Cumhuriyeti'dir. Bunu şöyle izah ede bilirim ki, uzun yıllar boyu komşu devletlerin topraklarını ele geçirmek isteği ve bununla da topraklarını genişletmek niyetiyle bu niyeti gerçekleştirmek için her zaman Rusya'dan destek alan Ermenistan hazırda bölgede giden en büyük sorunun, Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununun tek nedenidir. Özellikle Rusya'dan gelen destek hesabına bölgede istikrarın kötüleşmesinde önemli rol oynayan Ermenistan'ın bu etkinliği Güney Kafkasya devletlerinin birleşmesi, burada barışın ve güvenliğin sağlanmasını engellemektedir.
  Bu tür koşullarda cumhuriyetimiz dış politikasında dengeyi korumaya çalışsa da, Gürcistan Cumhuriyeti Batı'yla ilişkilere ağırlık vermekle, tek taraflı siyaset yürütüyor ve bu da onun Rusya ile ilişkilerinde ciddi gerginliğin yaşanmasına sebep olur. Rusya ise Gürcistan'ın bu politikası sonucunda Kafkasya'daki konumlarının kaybedilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı için burada potansiyel çatışmaları kullanmaktadır. Cumhuriyetimiz ise bu meselede de, ola bildiğince tarafsız kalmakla her iki tarafla ilişkilerini korumaya çalışıyor. 2008'de Rusya ile Gürcistan arasında 5 gün süren savaş sırasında Azerbaycan'ın tutumu ve Gürcistan'a yaptığı yardımlar onun dengeli politikasına örnektir.
  Ayrıca, Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetlerinin bağımsız iç ve dış politika yapmak, demokrasinin ilkelerine dayanan yönetim mekanizmalarını oluşturmak isteğinin çeşitli dönemlerde Rusya'nın engeli ile yüzleşmesi, Güney Kafkasya'da Ermenistan Cumhuriyetinin bölücülük eğilimleri bölgede barış ve güvenlik meselesini daha çok Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetleri üzerine koymuştur.
  Böylece, oluşan bu durumdan kaynaklanan sonuçlarda iki devlet sıkı dostluk ve komşuluk ilişkilerini stratejik ortaklığa çevirerek bugün birçok alanda birbirine destek göstermektedirler. Bu destekleri resmileştiren esas nokta ise 2002 yılının Nisan ayında Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın imzaladığı "Trabzon anlaşması" tır. Gürcistan'ın 2008 yılı mart ayının 14-de BM Genel meclisinde "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarında ki duruma dair" kararın kabulü ile ilgili yapılan oylamada kararın lehine oy vermesi bir stratejik ortak olarak Cumhuriyetimizin bu sorununda ona desteğini göstermektedir.
  Belirtelim ki, 2014 yılında Gürcistan'da yaşanan iktidar değişikliği ve Georgi Markvelaşvilinin Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilmesi ilişkilerde herhangi bir değişiklikle sonuçlanmamıştır. Aksine yeni rehber de Azerbaycan'la ilişkilerde dostluk ve iyi komşuluk ilkelerini geliştirmek misyonunu almıştır. Seçimlerin ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne resmi ziyarete gelişi de bunu kanıtladı. Öyle ki, 2014 yılının Şubat 12-de Azerbaycan da resmi ziyarette olan Georgi Markvelaşvili basına yaptığı açıklamada, Azerbaycan Gürcistan için sadece büyük projeler, petrol ve gaz, hem de ulaşım alanında işbirliği dahil kültür, bilim ve bireyler arasında ilişkiler açısından da oldukça önemlidir.
 
  Ayrıca, tarihsel Azerbaycan'la Gürcistan arasında mevcut olan kültürel ilişkiler de günümüzde başarıyla sürdürülüyor. Bu işbirliğinin temelini karşılıklı kültür günlerinin yapılması, festivaller, film çekimleri, konser programları, sergiler vb. etkinlikler oluşturmaktadır. Bugün Gürcistan'da Azerbaycan kültürü ve sanatına olan büyük ilginin sonucudur ki, Azerbaycan halıları Gürcistan müzelerinde değerli sergiler gibi tutularak korunmaktadır. 2009'da Gürcistan'da düzenlenen Azerbaycan Kültür Günleri bu ilişkilerin önemli örneği olmuştur. Belirtelim ki, Azerbaycan Kültür Günleri "Mirza Şefi nağmeleri" kitabının tanıtım töreni ile başlanmıştı. Kitapta Azerbaycan ve Gürcü halkları kültürlerinin yaklaşmasında önemli rolü olan Mirza Şefi Vazehin yaratıcılığının az bilinen, Rusça tercümeleri toplanmıştır. Aynı zamanda 2013 yılının 25 nisan tarihinde Gürcistan'da başlanan Azerbaycan sinema günleri Gürcü halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştır. Gürcistan Kültür ve Anıtların Korunması Bakanı Guram Odişaria demiştir ki, biz Azerbaycan sinemasına büyük önem veriyoruz. Bakan böyle görüşlerin ister Tiflis'te, gerekse Bakü'de sıkça geçirilmesini arzu etmiştir. O demiştir ki, kültür sınır tanımıyor, ancak çoğu zaman uzak ülkelerin filmlerini, yakın komşularımızın filmlerinden daha çok izliyoruz. Eminim ki, Azerbaycanlı dostların bu girişimi böyle eksikliklerin giderilmesine hizmet edecektir. Bakan ortak film çekimi projesini takdir ettiğini de belirtmiştir.
 
  Cumhuriyetimizle Gürcistan arasında insani alanda da gelişme kendini göstermektedir. Özellikle 2013 yılının Aralık ayının 30-da düzenlenen etkinlikler, hem de Tiflis'te Azerbaycan ve Gürcistan gençlerinin "Genç liderlerin forumu" projesi kapsamında düzenlenen ve Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü'ne adanmış tedbirler Azerbaycan'la Gürcistan arasında kök salmış kültürel-manevi ilişkilerin ilerlemesinde önemli rol oynamıştır.
  Böylece, Güney Kafkasya'da tarihsel derin karşılıklı ilişkilere sahip Azerbaycan ve Gürcistan bu gün bölgede stratejik ortaklık tabanında siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, insani ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirerek, birçok alanda birbirine destek vermektedir. Bu ilişkilerin gelişmesi ise Güney Kafkasya'da istikrarın, ayrıca her iki ülke genelinde refahın korunması, hem de dış tehditlere karşı ve mevcut gerilimlerin giderilmesi yönünde ortak adımların atılmasına olanak tanımaktadır.
 

9649 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Yazıya Toplam 40 Puan Verildi
 Kaynak :  Leman HALİLOVA

 Kategori ¬ Köşe Yazısı

 
 SON DAKİKA
 
 

 Duyuru
  HABERGÜNEBAKIŞ FACEBOOKTA  

  HABERGÜNEBAKIŞI DÜNYA DİLLERİNDE OKUMA  

  TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİNİ JPEG OLARAK OKU  

  Site videosunda Yaşamın İçinden Türkiye Programı fragmanı  

 
 Köşe Yazıları

İlker ÇAKAN

İlker ÇAKAN ¬
“Sanatçı; toplumun dertlerini, sorunlarını algılayan insan demektir”

Yasin TEMİZKAN

Yasin TEMİZKAN ¬
15 Temmuz Demokrasi Zaferi

Prof. Dr.Reşat KASAP

Prof. Dr.Reşat KASAP ¬
Demokrasinin gelişmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda

Doç. Dr. Meral MERT

Doç. Dr. Meral MERT ¬
Şeker hastalığı

Sadullah KAVAK

Sadullah KAVAK ¬
Vatandaş ve insan olmamızın gereği üretmek

İbrahim UYAR

İbrahim UYAR ¬
MÜSİAD Türkiye’de 86, yurtdışında 68 ülkede 181 noktada

Ali KOPLAY

Ali KOPLAY ¬
Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (2)

Av. Fatih SARIOĞLU

Av. Fatih SARIOĞLU ¬
Gürcistanda orturum başvurusunun reddine itiraz davası

Prof MuhittinYÜREKLİ

Prof MuhittinYÜREKLİ ¬
Batı

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV ¬
Ermenistanın devlet terörü politikası ve Azerbaycana karşı saldırganlığının sonuçları

Doç MürtezaHASANOĞLU

Doç MürtezaHASANOĞLU ¬
Dünyanın düzeni nereye gidiyor?

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU ¬
Hz. Peygamber hürmetine, dön yüzünü bana

Abdil KOÇ

Abdil KOÇ ¬
Ne kadar çevreciyiz?

Leman HALİLOVA

Leman HALİLOVA ¬
Kafkasyanın iki önemli stratejik müttefiki

Cemal TUZCUOĞULLARI

Cemal TUZCUOĞULLARI ¬
Yaratıcı muhasebe stratejileri(1)

Hasan AZAKLI

Hasan AZAKLI ¬
Organik çay tarımı üzerine

Naile MEMMEDOVA

Naile MEMMEDOVA ¬
Avrupa oyunları; neden Azerbaycan?

Kübra IŞIK

Kübra IŞIK ¬
Aşırı terleme (Hiperhidroz)
 
Gürcistan Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava: “Türkiye-Gürcistan dost ve kardeş iki ülkedir”
Türkiye-Gürcistan Haberci Gazetesinin 79. sayısı
Ünlü Türk Pop Müziği Sanatçısı Kaan Alkanın Batum Konseri
Batum Miss Cosmo Model 2019
Ünlü Türk Pop Müziği-Karadeniz Müziği Sanatçısı Davut Güloğlunun Batum konseri
Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası Rizede
Karadeniz Bölgesinin 2019 Ocak-Haziran dönemi ihracatı
Ünlü Sanatçı Yeşim Salkımın Batum konserine yoğun ilgi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumun Rize ziyareti
Ünlü Manken-Model-Şarkıcı Tuğba Özayın Batum konseri
Dondo Dondurma Gürcistanda
Ünlü Rumen Pop Müzik Sanatçısı Otilia Brumanın Batum konser
Türkiye-Gürcistan Haberci Gazetesinin 80. sayısı
Rize Valisi Kemal Çeber-Belediye Başkanı Rahmi Metin-Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karamandan vatandaşa aşure ikramı
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci: “ Türkiye-Gürcistan Haberci Gazetesi olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde olumlu katkılarınız var”
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber: “Başarılarınızdan dolayı profesyonel bir gazeteci olarak sizi tebrik ederim.”
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci: “Gürcistanla karşılıklı işbirliği halindeyiz”
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber: “Gürcistandaki üniversitelerle bilimsel ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz”
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: “Mülki idare amiri olarak biz vatandaş ve millet için buradayız”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın Artvin-Yusufeli ziyareti
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia
Ünlü Türk Pop Müzik Sanatçısı Serdar Ortaçın Batum konseri
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 31
 Bugün : 317
 Dün : 532
 Toplam : 1032502
 Ip No : 34.231.247.139
     

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 5.6665 5.6767
  Euro 5.2352 5.2699
 
 Hava Durumu 
 Reklam
 Reklam
 Reklam

  
 

   © Copyright - 2009- http://www.habergunebakis.com/ - Habergunebakis.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi/kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya yazarlara ait yazılardan dolayı Haber Güne Bakış sorumlu tutulamaz.

Bu site

HABER GÜNE BAKIŞ

altyapısını kullanmaktadır.