Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Künye          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv
 
Köşe Yazısı - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinin önemi - http://www.habergunebakis.com/
   
 

Dr.Mürteza Hasanoğlu ¬

Doç MürtezaHASANOĞLU

 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinin önemi

 Yazı Boyutu

 Tarih : 13.01.2011 - 07:04:28


Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinin önemi

 

  Tüm dünya’yı önemli boyutlarda etkileyen bir değişim sürecine girildiği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bilgi, haberleşme ve ulaşım araçlarının sürekli gelişimi dünyayı bir köye çevirirken, siyasal dengeleri alt üst ettiği gibi ekonomik alanda da giderek sınırların ve mesafelerin anlamını yitirmesine neden olmaktadır.

  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan arasında ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş olan bölgesel bir kuruluştur.

  EİT, 1964-1979 yılları arasında faaliyet gösteren Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilatının (RCD – Regional Cooperation for Development) takipçi kuruluşudur. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla diğer Türk Devletleri de bu örgüte dahil olmuşlardır. Bu çerçevede, 1992 yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın katılımlarıyla 400 milyon insanın yaşadığı, 8 milyon kilometre karelik alanı kapsayan on üyeli bir örgüt haline gelmiştir.  

  EİT’in hukuki temelini oluşturan İzmir Anlaşması 14 Eylül 1996 tarihinde İzmir’de yapılan EİT Bakanlar Konseyi Olağanüstü Toplantısı’nda tadil edilmiş şekliyle imzalanmış ve bu çerçevede Teşkilat’ın yeniden yapılanma sürecinde büyük bir mesafe katedilmiştir.

Üye devletler, bölgesel kalkınmanın hızını artırmaya yönelik işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Genç yaşına rağmen başarılı bir bölgesel örgüte dönüşen EİT; enerji, ticaret, ulaştırma, tarım ve ilaç kontrolünü de içeren öncelik alanlarında başlattığı projelerle uluslararası itibarını artırmaktadır.

  Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan arasında kültürel ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla diğer Türk Devletleri de bu örgüte dahil olmuşlardır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) olarak da bilinir. ECO'nun halen 10 üyesi bulunmaktadır, bu ülkeler: Türkiye, Pakistan, İran, Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan’dır.

  ECO üyeleri siyasi, kültürel, ticari ve ekonomik alanda işbirliğini hedeflemektedir. Hedefleri arasında 2015 yılına kadar serbest ticaret bölgesi oluşturmak da yer almaktadır. Hedeflerinden bir diğeri ise üyeleri arasında bir platform oluşturarak işbirliğini genişletmektir.

Örgüt’ün yapısı :

  Bakanlar Konseyi: En üst düzey karar alma organı. Dışişleri Bakanlarından oluşur. Yılda bir kez toplanır. Sürekli Temsilciler Konseyi: Büyükelçiler, ve diğer üyelerden oluşur.

  Bölgesel Planlama Konseyi 

  Genel Sekreterlik

  Sanayii ve Tarım Direktörlüğü

  Ticaret ve Yatıırm Direktörlüğü

  Enerji, Madenler ve Çevre Direktörlüğü

  Ulaştırma ve İletişim Direktörlüğü 

  Ekonomik Araştırma ve İstatistik Direktörlüğü

  Proje Araştırma Direktörlüğü

  EİT’nin kuruluş amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

  Üye ülkelerde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması,

  Ticari engellerin kademeli olarak kaldırılması ve bölgesel ticaretin teşvik edilmesi,

  Üye ülkeler arasında ve dış dünya ile ulaşım ve haberleşme altyapısının geliştirilmesi,

  Ekonomik liberalizasyon ve özelleştirmenin sağlanması,

  EİT bölgesinin tarımsal ve endüstriyel potansiyelinin verimli kullanımı,

  Uyuşturucu ile mücadele,

  Ekolojik denge ve çevrenin korunması alanında bölgesel işbirliği,

  EİT bölgesindeki insanlar arasında tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi ,

  Bölgesel ve uluslararası örgütlerle ortaklaşa işbirliğinin geliştirilmesi.

Faaliyet Alanları

  EİT’nin faaliyet alanları şunlardır:

  Ticaret ve yatırım,

  Ulaştırma ve telekomünikasyon,

  Enerji, tabi kaynaklar ve çevre,

  Tarım, sanayi ve turizm,

  İnsan kaynakları ve sürdürülebilir kalkınma,

  Proje, ekonomik araştırma ve istatistik ve

  Uluslararası ilişkiler.

  Asya ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerini biraraya getiren Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısı, 22-23 Aralık'ta İstanbul'da düzenlendi. 

  İstanbul, tarihinde üçüncü kez Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne evsahipliği yaptı. Zirve için İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Lideri Roza Otunbayeva, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Pakistan lideri Asıf Ali Zerdari, Kazakistan Başbakanı Kerim Massimov ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Tuvakmammed Japarov İstanbul'a geldi. Özbekistan ise ilk defa Türkiye'deki bir zirveye Büyükelçi düzeyinde katıldı.

  Zirve sırasının Pakistan'da olmasına karşın, sel felaketi nedeniyle Türkiye'de yapılan 11'nci zirvede 2015'e yönelik hedefler belirlendi. Cumhurbaşkanı Gül'ün ev sahipliği yaptığı zirveye Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan da misafir ülke olarak katılıyor
  
Türkiye’nin, zirve toplantısında örgütün dönem başkanlığını üstlenecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, “Hiç kuşkusuz bölgemizin istikrarı, huzurun, barışın, işbirliği ve dayanışmanın daha da artırılmasından geçiyor” dedi. Hükümetinin 8 yıl önce ‘’dış politikada sıfır sorun’’ ilkesini benimsediğini ifade eden Erdoğan, bugün, bu çabalarının çok ciddi ve yararlı sonuçlar verdiğine, bölgesel işbirliklerinin çok geliştiğine ve bölge ülkelerinin hep birlikte kazandığına şahit olunduğunu belirtti.

  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın gerçekleştirilen 11'inci liderler zirvesinde önce dışişleri bakanları biraraya geldi. Türkiye'nin 3'üncü kez evsahibi olduğu zirvede 2015 hedefleri için yeni kararlar alındı.

  Zirvede, 1 Ekim 2005'te Astana'da düzenlenen Bakanlar Konseyi Toplantısında kabul edilen Vizyon Belgesi'nde belirlenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığı ve önümüzdeki 5 yılda ne gibi ek önlemler alınması gerektiği masaya yatırılıdı.

  Liderler ayrıca iklim değişikliği, enerji güvenliği, sürdürülebilir ve dengeli kalkınma, gıda güvencesi, yoksulluk ve açlığın giderilmesi, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması gibi küresel gündemi meşgul eden ekonomik ve sosyal sorunlar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Zirve sonunda ayrıca, EİT çevresindeki ticaret, yatırım, tarım, ulaştırma, enerji, çevre, eğitim, sağlık, turizm, örgütlü suçlarla mücadele gibi çok çeşitli alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik "İstanbul Bildirisi"ne imza atıl. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı ile başlayan toplantıda EİT Ticaret Anlaşması (ECOTA), EİT Serbest Ticaret Anlaşması, EİT Transit Taşımacılık Çerçeve Anlaşması (TTFA), EİT İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılması Anlaşması, EİT Yatırımların Korunması ve Teşviki Anlaşması (APPI), EİT Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma ile EİT Gümrük Alanında Karşılıklı İdari İşbirliği Anlaşması gözden geçirilecek. Ayrıca EİT Teknoloji Transferi Merkezi, EİT Bilim Vakfı, EİT Sigortacılık Şirketi, EİT Gıda Güvenliği Bölgesel Programı kapsamındaki Bölgesel Koordinasyon Birimi (RCU), EİT Veterinerlik Birimi (ECO-VECO), EİT Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü (RISCAM), EİT Lojistik Sağlayıcıları Dernekleri Federasyonu (ECOLPAF), EİT Doğal Afetler Risk Yönetimi Bölgesel Merkezi (ECORCRM), EİT Tohumculuk Derneği, EİT Suların Verimli Kullanılması Merkezi kurulması da görüşülecek. Öncelikli bölgesel işbirliği projeleri ve bu kapsamda Afganistan'ın yeniden imarı, gıda güvenliği, tarımsal biyoteknoloji, nanoteknoloji, demiryolu taşımacılığı, kaçakçılıkla mücadele görüşüldü.

  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül zirvenin açılışında, Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyanın tamamına barış, güvenlik, istikrar ve refahın sağlanmasına büyük önem verdiğini belirtti.

Gül, etkin ve adil bir dünya düzenine giden yolun bölgesel alanda gerçekleştirilecek diyalog ve işbirliğinden geçtiğini söyledi.

  Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül  zirvede şöyle konuştu: "Coğrafyanın tamamında barış, güvenlik, istikrar ve refahın sağlanmasına büyük önem atfetmektedir. Bu doğrultuda bölgesel diyalog ve işbirliği mekanizmaları oluşturmaya, enerji, iletişim ve ulaşım gibi kapsamlı bölgesel ekonomik işbirliği projelerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bölgemizde ekonomik işbirliğinin ve kalkınmanın desteklenmesinin sürekli ve kurumsallaşmış bir diyaloğu gerekli kıldığını düşünüyorum. Ayrıca etkin ve adil bir dünya düzenine giden yolun aynı zamanda bölgesel alanda gerçekleştirilecek diyalog ve işbirliğinden geçtiği kanaatindeyim. Bu anlayışla kurucu ülkelerden biri olarak EİT’e Türkiye olarak büyük önem atfetmekteyiz."     

  Türk Dünyasının ve Türkiye’nin jeopolitik konumu ve tarihi misyonu bu ülkeye birçok sorumluluklar yüklemektedir. Kendisini, çevresini, komşularını ve dünyanın diğer devletlerini iyi analiz etmeli, iyi incelemelidir. 


4250 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 
1 2 3 4 5   Bu Yazıya Toplam 30 Puan Verildi
 Kaynak :  Dr.Mürteza Hasanoğlu

 Kategori ¬ Köşe Yazısı

  Yorum ( 0 )   

Kayıtlı Yorum Bulunmuyor.

 

 Bu Yazara Ait Diğer Yazılar

Dünyanın düzeni nereye gidiyor?

 05.03.2017

Suriye’ye mi bakmak, Suriye’den mi bakmak?

 03.05.2016

Rusya’yla tekrar komşu olmak

 12.12.2015

Suriye’nin iç savaşında Rusya dönemi

 20.11.2015

İranla varılan nükleer anlaşma bir açılım mı, fiyasko mu?

 20.07.2015

Ortadoğu’nun bitmeyen mücadeleleri

 31.05.2015

21. yüzyılda dünyada doğalgazın jeopolitik, jeostratejik önemi ve TANAP

 23.03.2015

Azerbaycanda yerel yönetimlerin gelişim süreci

 08.01.2015

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, ‘Yeni Türkiye’nin miladı mı oldu?

 23.11.2014

Haydar Aliyev Vakfı Başkanı Mehriban Aliyeva

 13.08.2014

Haydar Aliyev Vakfı: Azerbaycan gerçeklerinin tebliğine katkısı

 05.06.2014

Dağlık Karabağ’da Ermeni zulmü ve Hocalı katliamı(25-26 Şubat 1992)

 19.03.2014

Arap Baharı, Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye’ye yansıması

 15.02.2014

Enerji diplomasisi ve doğalgazda tarihi anlaşma Şahdeniz 2

 09.01.2014

Suriye denklemi

 16.12.2013

Firidun Bey Köçerli Eserleri Kitabı

 09.09.2013

Devlet Başkanlığı seçimleri

 02.09.2013

Doç. Dr. Elçin Ahmedovun Ermenistanın Azerbaycana Yönelik Tecavüzü kitabı

 14.07.2013

Mısır Arap Baharı’nı yanlış mı anladı?

 11.07.2013

Güney Amerika’dan Kuzey Suriye’ye kadar değişenler

 27.03.2013

Denge durumu

 14.01.2013

Ortadoğu’nun kaosu sona erer mi?

 29.10.2012

Suriye’nin Türk uçağından istediği

 28.07.2012

Küreselleşme ve Çin

 24.06.2012

Ortadoğu’nun yeni değişim halkaları Suriye ve İran

 25.02.2012

Petrolün laneti

 03.11.2011

Libya ve Suriye arasındaki farka analitik bakış

 25.09.2011

Türkiye - Ukrayna ilişkileri ve Ukrayna’da tarım

 15.08.2011

Kamu yönetimi ve yolsuzluk

 01.07.2011

Arap Baharı Suriye’nin kapısında

 07.06.2011

Ortadoğu’daki devrimler

 11.04.2011

Ortadoğu’da demokratik petrol devrimleri

 21.02.2011

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinin önemi

 13.01.2011

Azerbaycan -Türkiye ilişkileri perspektifinde Türk Dünyası zirvesi ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği

 21.12.2010

Çin-Türkiye Anlaşmasının başka yüzleri

 20.11.2010

 
 SON DAKİKA
 
 

 Duyuru
  HABERGÜNEBAKIŞ FACEBOOKTA  

  HABERGÜNEBAKIŞI DÜNYA DİLLERİNDE OKUMA  

  TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİNİ JPEG OLARAK OKU  

  Site videosunda Yaşamın İçinden Türkiye Programı fragmanı  

 
 Köşe Yazıları

İlker ÇAKAN

İlker ÇAKAN ¬
“Sanatçı; toplumun dertlerini, sorunlarını algılayan insan demektir”

Yasin TEMİZKAN

Yasin TEMİZKAN ¬
15 Temmuz Demokrasi Zaferi

Prof. Dr.Reşat KASAP

Prof. Dr.Reşat KASAP ¬
Demokrasinin gelişmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda

Doç. Dr. Meral MERT

Doç. Dr. Meral MERT ¬
Şeker hastalığı

Sadullah KAVAK

Sadullah KAVAK ¬
Vatandaş ve insan olmamızın gereği üretmek

İbrahim UYAR

İbrahim UYAR ¬
MÜSİAD Türkiye’de 86, yurtdışında 68 ülkede 181 noktada

Ali KOPLAY

Ali KOPLAY ¬
Bütçe dışı fon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu (2)

Av. Fatih SARIOĞLU

Av. Fatih SARIOĞLU ¬
Gürcistanda orturum başvurusunun reddine itiraz davası

Prof MuhittinYÜREKLİ

Prof MuhittinYÜREKLİ ¬
Batı

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV

Doç.Dr.Elçin AHMEDOV ¬
Ermenistanın devlet terörü politikası ve Azerbaycana karşı saldırganlığının sonuçları

Doç MürtezaHASANOĞLU

Doç MürtezaHASANOĞLU ¬
Dünyanın düzeni nereye gidiyor?

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU

Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU ¬
Hz. Peygamber hürmetine, dön yüzünü bana

Abdil KOÇ

Abdil KOÇ ¬
Ne kadar çevreciyiz?

Leman HALİLOVA

Leman HALİLOVA ¬
Kafkasyanın iki önemli stratejik müttefiki

Cemal TUZCUOĞULLARI

Cemal TUZCUOĞULLARI ¬
Yaratıcı muhasebe stratejileri(1)

Hasan AZAKLI

Hasan AZAKLI ¬
Dünyada nadir bir örnek; iki ülke bir gazete, TÜRKİYE-GÜRCİSTAN HABERCİ GAZETESİ

Naile MEMMEDOVA

Naile MEMMEDOVA ¬
Avrupa oyunları; neden Azerbaycan?

Kübra IŞIK

Kübra IŞIK ¬
Aşırı terleme (Hiperhidroz)
 
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
 
 Takvim
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 1
 Bugün : 102
 Dün : 686
 Toplam : 1085843
 Ip No : 34.237.51.159
     

 
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

Bilgilere Geçici Olarak Ulaşılamıyor.

 
 Hava Durumu 
 Reklam
 Reklam
 Reklam

  
 

   © Copyright - 2009- http://www.habergunebakis.com/ - Habergunebakis.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi/kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya yazarlara ait yazılardan dolayı Haber Güne Bakış sorumlu tutulamaz.

Bu site

HABER GÜNE BAKIŞ

altyapısını kullanmaktadır.